Quan chức cao cấp càng phải giữ lễ

Sơn Kiều Mai

Chiều qua, 16/3/2016, trên đường hành quân từ châu Ô, châu Lí ra Thăng Long bằng ngựa sắt 2 chân, anh em chúng tôi vào Lam Kinh. Mục tiêu của chúng tôi là đi trên con đường thượng đạo mà năm xưa cha ông ta đã hành quân. (Đường này song song với đường thiên lý, nhưng ít người biết). Giang sơn cẩm tú, thấy cảnh đẹp thì nghỉ, thấy người đẹp thì ngắm, có di tích thì vào thăm.
Trưa qua Lam Kinh, chúng tôi vào thắp hương kính bái các vị vua triều Lê, triều đại thắng giặc ngoại xâm, giành lại giang sơn, cởi ách nô lệ, trung hưng sự nghiệp, mở mang bờ cõi.
Sau khi vào đền Trình xong, chúng tôi ra uống nước để chuẩn bị cho cuộc bách bộ vào trong. Bỗng đâu “ầm ầm gió giục mây vần”, đoàn xe biển xanh hú còi lao tới. Chị bán hàng nước vội ôm chặt đứa con của mình, kẻo xe tông vào.

Hỏi ra mới biết đó là đoàn xe do Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng về dâng hương.
Thật sự chúng tôi không thể hiểu Chủ tịch Quốc hội sao để đoàn xe đi vội vã thế? Vận tộc cả trăm km/h ở trong khu dân cư. Hơn nữa, đây là đất Lam Kinh, nơi yên nghỉ của các vị vua triều trước. Nếu theo lễ cũ, ông phải HẠ MÃ từ ngoài xa. Nay ô tô dẫu đi vào thì cũng nên đi chầm chậm để đảm bảo an toàn giao thông. Và, trước nhất phải vào đền Trình, chứ không phải xộc thẳng tới mộ vua Lê Thái Tổ như các vị quân sư đã tham mưu cho ông.
“Nghĩ mình phương diện quốc gia”, quan chức cao cấp càng phải giữ lễ là thế!

Son Kieu Mai's photo.

Son Kieu Mai's photo.

Son Kieu Mai's photo.

Nguồn: FB Sơn Kiều Mai

Comments are closed.