Vài ?i?u suy ngh? ? cái ch?t ?? ??ng D? ??c t? báo ??ng C?ng s?n

Ng??i Bun Gi

 

Cu chuy?n v? ci ch?t c?a ?? ??ng D? trong tr?i giam s? 3 cng an TPHN gy xn xao d? lu?n. V? kha c?nh php lu?t th ? c nh?ng ng??i am hi?u bnh lu?n, nh?t l v? thi hnh giam gi?, kh?i t? v?i ng??i d??i 18 tu?i.

Tuy nhin bi vi?t ny nhn t? gc ?? kinh nghi?m c?a m?t ng??i t?ng kinh qua t?t c? cc th? lo?i t?m giam trong ch? ?? ny.

Sau nhi?u ngy im ?ng t? khi chu D? ??a vo b?nh vi?n, ??n khi tin chu D? ch?t ???c xc nh?n chnh th?c, ??ng lo?t bo ch ??a ra m?t b?n tin g?n nh? gi?ng nhau hon ton. ?i?u ? cho th?y bo ch ???c l?nh im l?ng ch? ??i v chu?n b? khi no ??a bi. M?t s? ch? ??o ???c t?ng ?y bo ch c l? ph?i t? c? B? Chnh Tr?.

Th? nh?t.

Bo Ti?n Phong m t?

http://www.tienphong.vn/Phap-Luat/danh-chet-ban-tu-vi-rua-bat-ban-919747.tpo

Cc b? can b? t?m giam cng bu?ng ? ?? v h hon bo co cn b? qu?n l ?? ??a D? ?i c?p c?u t?i B?nh vi?n ?a khoa H ?ng. ??n t?i cng ngy, D? ???c chuy?n ln B?nh vi?n B?ch Mai ?? ti?p t?c theo di, ?i?u tr?.

Bo An ninh th? ? m t?

http://anninhthudo.vn/an-ninh-doi-song/lam-ro-trach-nhiem-xu-ly-nghiem-viec-hanh-hung-bi-can-do-dang-du/637983.antd

Kho?ng 5 pht sau, D? ?i ra kh?i khu v? sinh th b? ng xu?ng sn nh. Bnh, Tr??ng v ??c Anh ? ch?y l?i ?? D? d?y. Cng lc ?, ??ng ch Nguy?n M?nh C??ng – cn b? qu?n gio pht hi?n s? vi?c nh? trn ? bo co ch? huy ??n v?. Ban Gim th? Tr?i t?m giam s? 3 ? ch? ??o kh?n tr??ng ??a ?? ??ng D? ?i c?p c?u t?i b?nh vi?n ?a khoa H ?ng,

Theo cc b?n th s? th?t n?m ? ?u, ph?m nhn h hon ?? cn b? qu?n gio bi?t hay l cn b? qu?n gio cng lc ? pht hi?n s? vi?c? Tm l?i l ph?m nhn h hon hay cn b? pht hi?n? ?y l ?i?m mu thu?n r?t l?n gi?a hai t? bo l?n. S? mu thu?n ny cho th?y c s? gi? t?o ? th?i ?i?m nh?y c?m, quan tr?ng nh?t trong tnh ti?t v? n ? l pht hi?n v? n. V n?u nh? v? n ???c b?t ??u b?ng m?t s? gi? t?o th ?t qu trnh c?a n ph?i mang ??m s? gi? t?o, ? l ?i?u t?t nhin.

?o?n tin d??i ?y t?t c? cc t? bo ??u ??a tin gi?ng nhau.

Kho?ng 8h30 ngy 4-10-2015, D?, Bnh, Tr??ng v ??c Anh ?n sng t?i bu?ng giam. Theo l?ch phn cng, sau khi ?n xong D? ph?i r?a bt cho cc b? can cng bu?ng. Do th?y D? r?a bt b?n, Bnh g?i D? ??n ng?i ? khu v?c gi?a 2 b? xi m?ng n?i b? can ng?. Bnh ??ng ??i di?n D? v dng tay ph?i tt 2 ci vo m tri, dng chn tri ? 3, 4 l?n vo ??u D? theo h??ng t? trn xu?ng d??i.

V?i nh?ng ng??i bnh th??ng khi ??c s? khng pht hi?n ???c ?i?u g trong m?u tin ??a trn. Nh?ng v?i s? l??ng g?n 5000 ng??i b? t?m giam (khng tnh t?m gi?) m?t n?m ? H N?i (khi ch?a nh?p H Ty), t nh?t s? c vi ch?c nghn ng??i ? H N?i t?ng b? tam giam th?y ?i?m khc l? trong b?n tin ny.

Th? hai khng c l?ch phn cng r?a bt trong bu?ng t?m giam cng an TP. Ch? c ”nhn dn” hay ”li xe”, nh?ng thnh ph?n b? b?t n?t, hn y?u nh?t trong bu?ng giam ph?i th?c hi?n cng vi?c ny.

Th? ba, m?i vi?c ?nh ??p khng bao gi? di?n ra vo bu?i sng t?m 8 gi? 30, nh?t l m?t cch nghe r?t truy?n th?ng l b?t ??ng ph?m qu? d??i ”m” (ti?ng lng ch? l?i ?i gi?a sn). ?y l gi? m cn b? g?i l?y cung, ?i l?y qu, l?n tay… v th? m?i vi?c tra t?n gi?a cc t nhn v?i nhau nh? v?y ch? di?n ra vo bu?i chi?u t?i. Sau gi? ?i?m danh.

Th? t? l t nhn ?n g vo bu?i sng m dng ??n bt, ??a, tha. ?n m? tm hay ?n xi, mi?n, ph?. Hay tr?i giam s? 3 H Ty c cho t nhn ?n b?a sng ??ng trong bt? Ng??i vi?t bi ny ? tr?i qua g?n nh? t?t c? cc th? lo?i t?m giam, t? cng an ph??ng, cng an qu?n, cng an thnh ph? ??n cng an b?. Ch?a bao gi? tr?i giam c?p ?n sng cho t nhn. ? tr?i t?m giam s? 1 c?a CATPHN t?t c? bt nh?a ??u ?? ? khu ngoi c kho ng?n, ??n gi? ?n tr?a ph?m nhn ???c m? ra l?y bt ?n c?m, sau ? c?t l?i khu ngoi. Ch? c nh?ng ??i ca c tn tu?i trong giang h? ho?c l ??i bng trong bu?ng giam m?i c su?t ?n sng b?ng bt nh?a, c th? dng nh?a v v?i v?n lm ch?t ??t ?? ?un n??c si n?u m? tm.

Th? t?.

Th? m m?y th?ng o?t con ch?a ??n 18 tu?i ?n sng trong bu?ng t?m giam b?ng bt. Mu?n ?n th? th gia ?nh ph?i h?i l? vi tri?u m?t th?ng cho qu?n gio trong m?t thng ?? qu?n gio lm ng? cho ?un n?u, mang bt vo ?n, ?n sng m?t cch th?nh th?i nh? v?y.

Th? n?m.

Chng ta nn nh? L V?n Luy?n, st th? 17 tu?i b? giam chung v?i cc ph?m nhn khc ??u thnh nin. Khng c ci g?i l phng giam C15 no ?? giam ring v? thnh nin c?. Ti ? t?ng ? chung phng v?i m?t c?u b gi?t 16 tu?i ph?m t?i gi?t ng??i v ng gi 65 tu?i t?i l?a ??o. N?u ? tr?i t?m giam c phng giam cho tr? em d??i 18 tu?i th b?t bu?c cc tr?i giam, tr?i c?i t?o c?ng ph?i c phng cho tr? em d??i 18 tu?i. Th?c t? l tr? em d??i 18 tu?i ph?m t?i ??n m?c ph?i b? l?nh t?m giam r?t t, tr? nh?ng t?i ??c bi?t nghim tr?ng, v th? tr?i t khng c phng cho tr? em d??i 18 tu?i. Th??ng th chng s? ???c ?u i giam vo bu?ng ti?n n, ti?n s? l?n ??u hay ti?ng lng g?i l ”t con so ”.

V?y l 5 ?i?u kh tin nh?t trong nh t l?i x?y ra cng m?t lc. S? th?c th nh?ng y?u t? ny c th? di?n ra trong nh t, nh?ng ? t? l? c?c th?p cho m?i y?u t?. Nh?ng ? v? n ny xc su?t th?t tnh c? ??n kinh ng?c l c? 5 y?u t? kh tin l?i c th? c cng m?t lc.

Th? su.

17 tu?i ?? ??ng D? b? b?n t l V? V?n Bnh ?nh ch?t. Ci cch ?nh m ch? c nh?ng ??i bng t?ng tr?i, c uy l?c m?i lm ???c. ? l ?? uy v? ?? b?t ng??i khc qu? xu?ng v dng chn ? theo h??ng t? trn xu?ng.

”dng chn tri ? 3, 4 l?n vo ??u D? theo h??ng t? trn xu?ng d??i.”

B?n hy th? hnh dung b?n ?nh m?t ng??i ?ang ng?i, b?n ? t? trn xu?ng s? th? no? Ng??i bnh th??ng ch? ? t? d??i ln vo m?t hay ng?c ng??i ng?i. V? V?n Bnh m?i 17 tu?i ?i chn ??t (trong t khng c giy, n?u c ch? l giy v?i m?m lo?i bu?c giy nh?ng ? b? qu?n gio thu dy) ? vo ??u D? theo h??ng t? trn xu?ng. Khng ai d?i g ? t? trn xu?ng vo ??nh s? ng??i, v ? l ch? c?ng nh?t, th? ? l?i kh nh?t. V?y m V? V?n Bnh th?c hi?n ???c nh?ng c ? nh? trong bo ch miu t?.

S? th?c ch? c th? trong tnh hu?ng ?y l V? V?n Bnh gi? gt chn v n?n xu?ng l?ng c?a ?? ??ng D?. B?t k? ai t?ng ?i t ??u hi?u ? l cch ?nh ph? thng nh?t. Nh?ng th??ng ng??i th?c hi?n ?nh nh? v?y l ng??i c nhi?u n?m t giam ? nh?ng tr?i t?m giam, tr?i t m?i c kinh nghi?m ?? th?c hi?n nh? v?y. N?u V? V?n Bnh tr??c ? t?ng b? giam gi? nhi?u l?n hay qua tr??ng gio d??ng th c th? Bnh bi?t ???c cch ?nh chuyn nghi?p nh? v?y. Nh?ng n?u Bnh ? rnh cch ?nh nh? th? th Bnh s? hi?u quy t?c khng th? manh ??ng ?nh trong gi? hnh chnh. M?t ng??i c cch ?nh ?i?m t?nh, l? l?m, uy hi?p ??y toan tnh nh? b?t ng??i khc ng?i d??i lng ”m” (n?i ti?n cho vi?c tra t?n nh?t trong bu?ng giam) khng th? no manh ??ng lm sai ?i?u c?t li l ?nh ngay trong gi? cao ?i?m l 8 gi? 30.

Th? b?y.

Th? ph?m V? V?n Bnh ? tu?i v? thnh nin, sau khi ?nh ch?t ?? ??ng D? b? kh?i t? v t?i ”c? gy th??ng tch”. Cc nhn ch?ng trong bu?ng ??u d??i 18 tu?i. Nguyn nhn xu?t pht t? D? thi?u trch nhi?m trong vi?c r?a bt cho s?ch theo l?ch phn cng. Th? ph?m khng dng hung kh ch? dng tay chn khng ?nh vi pht.

Nh?ng tnh ti?t ng?u nhin c ???c s? l ?i?u kho?n gi?m t?i V? V?n Bnh ??n t?i ?a.

Nh?ng y?u t? c?c k? hi?m hoi c th? x?y ra b?ng nhin xu?t hi?n ??ng lo?t trong ci ch?t c?a ?? ??ng D?. M?i k? s? s? ? l 7 y?u t? m b?t k? ai t?ng ng?i trong tr?i giam ??u th?y ???c. ?y l m?t k?ch b?n ???c d?ng ln, nh?ng y?u t? ???c l?ng ghp ?? v? vi?c thnh ??n gi?n. Vi?c lu?t s? ch?ng ki?n vi?c m? t? thi khng k vo bin b?n khng ph?i l ?i?u hay nh? ng??i ta v?n ngh?. L? ra anh ta ph?i xin sao ra lm hai b?n. Anh ta k nh?n vo m?t b?n v ghi r l do ti ??ng v?i nh?ng v?t th??ng bn ngoi nh? ? th? hi?n trong bin b?n v ti ph?n ??i bin b?n khm nghi?m v c nh?ng v?t th??ng n?i t?ng bn trong khng ???c th? hi?n. 

Cng nh?n nh?ng v?t th??ng bn ngoi nh? ? nhn th?y. Nh? th? t ra anh ta s? c ch?ng c? v? nh?ng v?t th??ng bn ngoi. M v?t th??ng bn ngoi do dng chn khng ? th ?? l?i d?u v?t th? no hay khng th qu d? hi?u, nh?t l d?n ??n t? vong, ?i?u ?y ch? c trong truy?n c?a Kim Dung.

Nh?ng anh ta ? khng k nh?n m?c d c m?t, anh ta tr? ra tay khng v?i l?i khuyn gia ?nh nn mang xc ?i chn lun, ?? ? ch? gi?i quy?t g. ? l ?i?u ti khng th? no hi?u n?i.

C l? ti khng hi?u l ph?i, v ti ch?a h?c xong c?p ba. Cn anh ta ? h?c xong ??i h?c, thm kho h?c n?a ?? b?i d??ng thnh lu?t s?. Suy ngh? c?a m?t th?ng kinh nghi?m t nhi?u v suy ngh? c?a m?t lu?t s? h?c hnh ??y ??, ??n n?i, ??n ch?n khng th? hi?u nhau l ?i?u t?t nhin. Nh? cu v chim s? khng th? hi?u ???c ch c?a ??i bng v?y.

N. B. G.

Ngu?n: http://nguoibuongio1972.blogspot.com/2015/10/vai-ieu-suy-nghi-o-cai-chet-o-ang-du-oc.html

Comments are closed.