Khaly Chàm

Thơ Khaly Chàm

nhân danh thơ và đọc phúc âm   ngày nhạt nắng dung dưỡng lũ sương mù tôi quất mạnh chiếc roi ý tưởng vào…

Thơ Khaly Chàm

  ám ảnh linh hồn bị đánh cắp    trình diễn mắt bị đục tinh thể thế giới chắp vá nỗi khốn cùng sự…