Phạm Quyên Chi

Thơ Như Quỳnh de Prelle

Tháng 4/2019, nhà thơ Như Quỳnh de Prelle đã cho ra mắt bạn đọc tập thơ thứ tư của mình: Biến đổi khí hậu….