Phạm Xuân Đài

Nét xuân sơn

NÉT XUÂN SƠN Phạm Xuân Đài Cẩm Thủy, Thanh Hoá Bạn có bao giờ để ý đến vẻ núi mùa xuân chưa? Và đã…

Vui ca xang

Phạm Xuân Đài Tác giả xin cám ơn Giáo sư Trần Huy Bích đã giúp nhiều tài liệu cần thiết cho bài viết này….