Viết cho cháu Hạo Nam

Hà Nhật

 

Thế là con đã bay lên ba mươi sáu tầng trời

Thoát xa ba mươi sáu tầng đất chật

Bay lên bay lên con

 

Con mười tuổi

Mà sao con bé thế

Chỉ như một chú thỏ con

 

Giá như con bớt gầy đi một chút

Giá như vai con rộng hơn một chút

Rộng hơn cái ống rộng hai lăm phân

 

Giá như con không vì nghèo

Mà phải đi nhặt nhạnh

Giá như…

 

Cả mấy trăm người xông vào cứu con

Không ai cứu được

Muộn rồi con

 

Lẽ ra thế giới phải cứu con

Trước khi con rơi xuống

Lòng tốt bao giờ cũng đến muộn

 

Hạnh phúc ở đời ai cũng giống ai

Chỉ nỗi đau thì mỗi người một khác

Giá như lòng tốt của đời

Đừng bao giờ đến muộn

Comments are closed.