Chia sẻ của Viện Nghiên cứu Công nghệ và Phát triển – Think Tank SENA nhân ngày 30/4/2018

Văn Việt nhận được tài liệu sau do Viện Nghiên cứu Công nghệ và Phát triển – Think Tank SENA (Hà Nội) chia sẻ nhân ngày 30/4/2018. Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc:

1) THƯ GỬI LÃNH ĐẠO2) VAI TRÒ CHIẾN LƯỢC CỦA THINK TANK

2) VAI TRÒ CHIẾN LƯỢC CỦA THINK TANK

3) GIAI ĐOẠN MỚI – VIỆT NAM CÙNG NGHĨ, CÙNG LÀM VỚI THẾ GIỚI

Comments are closed.