M?t th? “ch? ngh?a hi?n th?c tàn nh?n không th??ng xót” trong b? phim Nga AIKA

Mai An Nguy?n Anh Tu?n

Ti xin t?m m??n nh?n ??nh c?a m?t nh ph bnh v?n h?c Nga vi?t v? v?n ho F. Dostoyevsky ?? ngh? v? phim AIKA (s?n xu?t n?m 2017) b? phim ? ?o?t m?t s? gi?i th??ng Qu?c t? m ti v?a ???c xem v th?y r m?t ?i?u: truy?n th?ng hi?n th?c chi sng c?a v?n h?c Nga c? ?i?n, tiu bi?u l F. Dostoyevsky, ha ra v?n ???c ti?p t?c m?t cch x?ng ?ng trong v?n h?c ngh? thu?t Nga hi?n ??i (? ?y ti ch? xin ni t?i m?t dng c?a ?i?n ?nh Nga t?m g?i l Hi?n th?c tn nh?n khng th??ng xt), c ngh?a l ? v??t qua vng kim c Hi?n th?c x h?i ch? ngh?a t?ng th?ng tr? tinh th?n x h?i X Vi?t m?t th?i gian di d?n ??n nh?ng tc ph?m ngh? thu?t n?ng tuyn truy?n ph?c v? k?p th?i v ? r?i vo lng qun

Dng phim ny ? t?o ra nh?ng tc ph?m ?i?n ?nh khi?n nhi?u Festival phim Qu?c t? ph?i knh n? khng km nh?ng phim Nga ? tr? thnh kinh ?i?n (Bi ca ng??i lnh, Ng??i th? 41, ?n s?u bay qua, Ga dnh cho hai ng??i, v.v.), ? l nh?ng phim nh? Trung t, X? th? Voroshilov, V? n c?a hng th?c ph?m s? 1, YARIK, AIKA, v.v. nh?ng phim ? ???c gi?i thi?u b?ng l?i tho?i phim ti?ng Vi?t kh chu?n b?i nh?ng ng??i c m?t tnh yu ??c bi?t ??i v?i v?n ha – ?i?n ?nh Nga

Dng phim ny, theo nh? Ban Qu?n tr? FB Kho?ng l?ng n??c Nga, ? b? khng t ng??i ph?n ??i, cho r?ng ? l nh?ng phim bi ?en x h?i Nga ???ng ??i, nm bn vo ??t n??c c?a L Nin v? ??i Nh?ng, c?ng theo thng tin chnh th?c c?a Ban Qu?n tr? trang, ? l nh?ng phim c ghi trn gnrique: ???c s? h? tr? c?a B? V?n ha Lin bang Nga v khng t phim ?o?t ???c nh?ng gi?i th??ng Qu?c t? l nh?ng phim chnh danh, ???c nh n??c Nga duy?t v th?c s? xu?t s?c; cn phim AIKA m?i ?y nh?t ? c 6 gi?i th??ng cho phim v di?n vin chnh ? m?y Lin hoan phim danh gi!

Nh?ng v?n ?? ???c cc ngh? s? c l??ng tm ph?n nh trong cc phim n?i b?t nh?t c?a dng phim k? trn cho ng??i xem th?y nh?ng v?n ?? c?a ton c?u m ng??i dn Nga v x h?i Nga hi?n ??i ph?i ???ng ??u gi?i quy?t, ??i ph ??c bi?t k? t? khi tan r Lin bang X vi?t nh? tn ph mi tr??ng, s? l?ng ?o?n Nh n??c, ??u c? ti chnh, n?n di c?, n?n bun bn n?i t?ng ng??i, s? suy thoi c?n ki?t nh?ng gi tr? nhn v?n, v.v. Nh?ng ngh? s? ?i?n ?nh trung th?c Nga hm nay d?ng c?m v?ch ra nh?ng y?u km, thi?n c?n v tham lam c?a khng t ng??i trong gi?i c?m quy?n b? thao tng, b? mua ??t hon ton b?i nh?ng bn tay b?ch tu?c ti chnh nh? b?n, nh?ng Mafia th? h? m?i Nhi?u tr??ng ?o?n phim ? miu t? chn th?c s? ?n ?t lt tr?ng tr?n, cng l nh? tr ?a ???c ?i?u khi?n b?ng ??ng ti?n v ??a v? c?a k? c quy?n th?, ch? ngh?a c nhn hoang d b?t ??u ??c th?ng, nhn ph?m v m?ng ng??i l??ng thi?n b? coi r?, ??ng ch ??ng nghi?p s?n sng gi?t nhau ?? b?t ??u m?i

Xem AIKA, t?ng pht phim t? ??u cho ??n cu?i, tri qua trong c?m xc khn gi? l s? tr?u n?ng lo l?ng, xt th??ng cho thn ph?n m?t c gi tr? Kyrgyzstan di c? b?t h?p php v? Moskva. C b? l?a ??o trong kinh doanh, b? hm hi?p mang thai hoang, r?i ?nh b? con m?i d?t ru?t t?i nh H? sinh ch?y tr?n gi?a ngy tuy?t r?i ? thu tr? chui l?i c?ng b?t h?p php, b? v? tm cng vi?c m?u sinh gi?a s? thi thc ?e d?a ?i n?, b? b?ng huy?t v?n c? xin lm m?i vi?c nh?c nh?n, r?i b? qu?t ti?n cng, b? ?u?i vi?c, c??p vi?c C ch? c l?i thot duy nh?t ?? gi? tnh m?ng mnh v ch? gi mnh, l bn ??a con m?i ?? tr? n? b?n cho vay n?ng li (bu?c ta ph?i nh? ??n hnh ?nh ??a b l?c m? b? n?m trn cng b?n gi?t ng??i cng chuy?n 62.000 tr? em b? b?t cc ? Nga v ??a ra n??c ngoi trong vng 5 n?m b?i b?n bun n?i t?ng m phim Nga YARIK s?n xu?t n?m 2008 ? t?ng k?t!). B? d?n vo c?nh ng? b? t?c, cng ???ng, b?n n?ng sinh t?n c?a c gi d??ng cng thm m?nh m?, v d c lc n?i xung tr??c ng??i c??p vi?c c?a mnh, c v?n khng ?nh m?t b?n tnh l??ng thi?n V sau cng, b?n tnh cao c? c?a ng??i M? ? s?ng d?y hon ton khi c m con t? nh h? sinh ra, nghe ti?ng con khc, v c ? cho con b sau m?y ngy ph?i c?n r?ng v?t s?a ?? ?i cng n??c m?t!

B? phim nh? ???c quay theo tr??ng phi Tn hi?n th?c ݔ vo gi?a th? k? tr??c, khng c ngi sao, khng c dn d?ng tr??ng quay m bm vo sinh ho?t ??i th??ng c nh?ng s? bi?n ngoi d? ki?n c?a ng??i lm phim vi?c lm lng g, chuy?n ch?a th c?ng, chuy?n g?t tuy?t trn ???ng ph?, nh?ng cu?c m?c c?, ?i n? tr? tro l?nh lng Tng phim c? b?n ch? hai mu Tr?ng – Xm di?n t? thnh ph? ton c?nh v?i nh?ng con ???ng ph? b?ng tuy?t tr?ng xa v nh?ng ng h?m, gc nh t?i t?m ch?a nh?ng s? ph?n tr?c tr? cng nh? thm b?p bnh b?i my quay c?m tay l??t qua ho?c d?ng l?i trong nh?ng c?nh h?p V c nhi?u c?nh phim ??t gi tc ??ng t?i c?m xc h?t s?c t? nhin v bu?c ng??i xem ph?i suy ng?m, nh? c?nh c gi ng??i ??t s?ng ?ang nn ?au v b?ng huy?t tm ???ng vo nh v? sinh l?i ph?i trnh m?y con ch hung h?ng c?a b nh giu ??n phng ch?a th y; c?nh c gi khi ???ng lau d?n bi th?i c?a ch mo th ph?i m ng?c v t?c s?a, l?i cn ph?i t?n m?t ch?ng ki?n m?y ch ch con hau hu b m? trn bn m?, nh?ng c?p m?t th nh? long lanh ni?m vui s?ng v tnh m?u t? m c thm ??c nh?ng ?nh v?t b? m?t cch ph? phng Ci k?t kh b?t ng? song c?ng h?p logic tm l nhn v?t v c? tm l ng??i xem: c gi tr?n b?n mua bn tr? trong m?t gc nh, tr?m cho ??a con ?ang kht s?a b m?, v n??c m?t c?a m?t ng??i m? th?t s? ? ch?y rn r?a n??c m?t duy nh?t c?a c gi b?t h?nh trong su?t b? phim! Nh?ng gi?t n??c m?t c kh? n?ng lay ??ng, th?c t?nh l??ng tri gi?a c?nh ng? c? tr?i ??t l?n lng ng??i ?ang b?ng gi; cu chuy?n tm l trong m?t s? ph?n c? th? ? b?t ra m?t v?n ?? x h?i nng b?ng bu?c hng tri?u ng??i xem ph?i suy ngh?: S? ph?n con ng??i r?i s? ra sao trong m?t hon c?nh x h?i ch?a bi?t ??n khi no ch?m d?t s? th ??ch, th tnh, ??y b?o l?c (d phim khng h? c m?t c?nh b?o l?c c? th? no)?

S? th?ng th?n, khng n trnh hi?n th?c, d chng c tn nh?n, ?au ??n t?i ?u, nh?m rung nh?ng h?i chung bo ??ng th?t d? d?n tr??c s? tan r c?a Tnh ng??i – Tnh nhn lo?i trong th?i ??i ny, ph?i ch?ng ? c?ng l m?t S? m?nh c?n thi?t v cao c? c?a ng??i ngh? s? ? b?t c? ??t n??c no? Ti tin b? phim AIKA c th? g?i ???c r?t nhi?u cho v?n ngh? s? Vi?t Nam hm nay

IMG20211031083018

C?nh phim AIKA

M?t s? gi?i th??ng cho phim AIKA c?a ??o di?n Sergei Dvortsevoy:

2018: Gi?i Cnh c? vng dnh cho N? di?n vin chnh xu?t s?c nh?t (Samal Eslyamova) t?i Lin hoan phim Cannes l?n th? 71.

2018: Gi?i Grand Prix t?i Lin hoan phim qu?c t? l?n th? 28 ? Cottbus c?a ??c v Gi?i th??ng c?a Ban gim kh?o.

2018: Gi?i Grand Prix t?i Lin hoan phim Tokyo Filmex

2018: L?t vo danh sch rt g?n c?a gi?i Oscar trong ?? c? "Phim ni ti?ng n??c ngoi hay nh?t".

Comments are closed.