Ngu?n g?c t? v?ng Hán Vi?t: trao ??i v? v?n hóa, dân t?c Vi?t Nam v?i nhà nghiên c?u Nguy?n H?i Hoành

Sng Hn v nhm C? S? T? Nguyn

NNC Nguy?n H?i Honh v?a cng b? bi vi?t V sao ti?ng Vi?t khng cng ngu?n g?c v?i ti?ng Hn?. Bn c?nh nh?ng tn ??ng v?i tc gi? v? quan h? c?i ngu?n c?a ti?ng Vi?t, m?i lin k?t c?a ng??i Vi?t (Kinh) v?i v?n ha Bch Vi?t, chng ti nh?n th?y c?n trao ??i l?i v?i tc gi? v? v?n ?? t? v?ng Hn Vi?t, c?ng nh? cc m?nh ?? lin quan m ng ?? c?p.

Sau ph?n l??c s? nghin c?u v? Quan h? c?i ngu?n c?a ngn ng? ng??i Vi?t (Kinh), tc gi? ??a ra m?nh ??: Sng ki?n phin m ch? Hn thnh t? Hn-Vi?t ? gip ng??i Vi?t thu?n l?i ti?p nh?n ch? Hn m hon ton khng ni ti?ng Hn, ??ng th?i lm cho kho t? v?ng ti?ng Vi?t c kh? n?ng pht tri?n h?u nh? v h?n. ?y l m?t thnh t?u ki?t xu?t v? ngn ng? h?c c?a t? tin ta. D?n l?i Gio s? Tr?n Tr Di, tc gi? ?i ??n k?t lu?n: Nh? v?y th c?i ngu?n v?n ha Vi?t Nam c?ng khng th? chung ngu?n g?c v?i v?n ha Hn. Th?m ch ng cn ?i xa h?n khi m? v?n ?? ??n l?ch s? hnh thnh dn t?c ln t?i 20 ngn n?m.

Nh?m gip v?n ?? r rng, g?i m? v c?n khoa h?c h?n, chng ti trao ??i, ph?n bi?n v?i tc gi? v? nh?ng m?nh ?? ni trn.

C?I NGU?N T? V?NG HN VI?T: KHI T??NG T??NG TRN ??Y

Trong bi vi?t c?a mnh, tc gi? Nguy?n H?i Honh ??a ra nh?n ??nh: T? v?ng Hn Vi?t l lo?i t? v?ng do t? tin ta sng t?o ra trong qu trnh ti?p nh?n ch? Hn hay: t? tin ta ? sng t?o ra cch ??c ch? Hn theo m ti?ng Vi?t m khng ??c theo m Hn, t?c cch phin m ch? Hn thnh t? Hn-Vi?t. V? v?n ?? ny, chng ti ph?n bi?n l?i tc gi? Nguy?n H?i Honh nh? sau.

T? v?ng Hn Vi?t khng ph?i l sng t?o c?a t? tin ta. T? v?ng ?y ???c hnh thnh b?i nh?ng ng??i Hn t?i Giao Chu Annam (t?c Vi?t Nam th?i Hn ???ng). Trong khi, tc gi? Nguy?n H?i Honh khng ??a ra b?t c? m?t b?ng ch?ng l?ch s? no ?? ch?ng minh cho nh?n ??nh c?a mnh, th c r?t nhi?u nh Khoa h?c g?o c?i trong l?nh v?c l?ch s? v ngn ng? ? cng nh?n r?ng c?ng ??ng Hn ng? ? ? t?ng r?t ph?n vinh t?i khu v?c Chu th? sng H?ng, sng M, sng C? (1).

Li Tana trong V?nh B?c B? ci nhn xuyn l?ch s? cho bi?t: T? Hm D??ng, Tr??ng An kinh ? T?n Hn – ???ng thng qua T?n L?nh ??o, H? Nam (trong ? c sng T??ng), Linh C?, c? dn Trung Nguyn ???c k?t n?i tr?c ti?p v?i vng v?nh B?c B?, bi?n n?i ?y thnh trung tm kinh t? quan tr?ng (2). C? GS Nguy?n Ti C?n trong Ch??ng th? II – Ngu?n g?c v qu trnh hnh thnh cch ??c Hn Vi?t c trnh by c?n k? hon c?nh l?ch s? ??t n?n mng cho cch ??c Hn Vi?t. ng cho bi?t c 3 y?u t? tc ??ng tr?c ti?p t?i vi?c hnh thnh t? v?ng – cch ??c Hn Vi?t bao g?m: a) Di dn ng??i Hn, (dn di c? t? do v ???c tri?u ?nh khuy?n khch, t?i ??, quan l?i v gia ?nh h?, binh lnh s? l??ng hng v?n). b). Cc y?u t? chnh tr? – s? l??ng quan l?i ngy cng phnh l?n b?i s? quan liu ha, ). c). Cng cu?c ph? qut v?n ha Hn t?i Giao Chu – An Nam (Vi?t Nam thu?c th?i Hn ???ng): Tch Quang, Nhm Din, S? Nhi?p, ??c bi?t l tri?u ???ng ? m? tr??ng d?y ch? Hn ? Giao Chu (3). GS Tr?n Qu?c B?o trong chuyn lu?n T?m quan tr?ng c?a di dn Trung Nguyn trong th?i ??i nh ???ng ??i v?i s? pht tri?n c?a Annam c?ng c nh?ng nh?n ??nh t??ng ??ng v?i Gio s? Nguy?n Ti C?n v? dng di c? c?a ng??i ngn ng? v v?n ha Hn vo khu v?c nay l mi?n b?c Vi?t Nam (4).

Nh? v?y, t nh?t chng ta s? th?a nh?n v?i nhau r?ng, t? v?ng cch ??c Hn Vi?t ???c s? h?u ??u tin b?i nh?ng ng??i ni ngn ng? Hn t?i Vi?t Nam th?i Hn ???ng. C?ng ??ng ?y ti?p t?c t?n t?i v kh?ng ??nh ???c v? th? c?a mnh trong n?a ??u thin nin k? II t?i ??i Vi?t. ?i?u ny ???c ch?ng minh b?i s? tr?i d?y c?a h? Khc ? H?ng Chu (c g?c Khc ?p ??t T?n). N?m 906, b?ng vi?c x?ng Ti?t ?? S?, Khc Th?a D? ? ??t n?n mng cho n?n t? ch? qu?c gia. Tr?n Lm, s? qun gi? B? H?i Kh?u ??n t? Qu?ng ?ng, t? nhi?u s? qun ? Chu th? Sng H?ng nh? tr??ng h?p ba anh em h? Nguy?n.

Nh?ng ch?a h?t, chng ta c nh?ng t? li?u cho th?y nh L l m?t gia t?c t?i t? ??t Mn (5), nh Tr?n ??n t? ??t Mn (6), l?u r?ng ??n th? k? th? 9, 10, ng??i Mn ? ni m?t ph??ng ng? c?a ti?ng Hn g?i l Mn ng?. Chng ta s? mnh l?c b??c Hoa tm lu?n, lo s? Trung Qu?c ph?ng quy?n Vi?t Nam lng t? h?i ??u (7) th ng??i x?a khng ngh? nhi?u nh? v?y. Con ng??i c quy?n v ?? kh? n?ng ?i xa ?? m?u c?u h?nh phc. Chnh ?i?u ny ? t?o cho thnh Th?ng Long m?t n?n v?n ha khc bi?t v?i nh?ng c? dn vng ra. Ng??i Th?ng Long coi nh?ng c? dn ?y l Man, l Liu Di, T? kinh thnh h? ? phng ra hng ch?c cu?c t?n cng vo cc th? l?c b?n ??a x? khi h? ??ng ng?nh khng tun gio ha.

Quay tr? l?i ngu?n g?c t? v?ng Hn ???ng, chng ti tn ??ng v?i quan ?i?m c?a John Phan r?ng t? v?ng ny c g?c t? ph??ng ng? Hn Trung C? t?i Annam. T? thin nin k? th? II, c?ng ??ng ni ngn ng? ?y d?n chuy?n ng? sang ngn ng? proto Vi?t M??ng (Language shift), ?ng gp ton b? qu? t? v?ng ngn ng? m? ?? c?a mnh (8). Tr?i qua hng th? k?, t?i Chu th? sng H?ng m?t ph??ng ng? m?i ra ??i. Nh? v?y, nh?n ??nh c?a tc gi? Nguy?n H?i Honh v? ngu?n g?c cch ??c Hn Vi?t ch? chnh xc v?i m?t s? ph??ng ng? M??ng, khng chnh xc v?i ngn ng? ng??i Kinh. Ng??i Vi?t khng c sng ki?n no v? vi?c ??c ch? Hn theo ti?ng Vi?t c?. S? d? pht m Hn Vi?t khc v?i ti?ng Hn hi?n ??i l do qu trnh pht tri?n c?a ngn ng? (language change) v s? t??ng tc, ha nhuy?n gi?a hai kh?i ngn ng? proto Vi?t M??ng v Hn Annam Trung C? m thi.

PH?C NGUYN T? V?NG HN VI?T, SO SNH V?I CC PH??NG NG? LIN QUAN: M?T THAO TC K? THU?T C?N THI?T

Tc gi? Nguy?n H?i Honh c l? ? ?? xc c?m d?n d?t ngi bt c?a mnh. ng vi?t b?ng tr?c gic mch b?o, b?ng vi?c ng c?m th?y th? l ?ng, l logic, ho?c l h?p xu th? ch?ng? ng ??a ra m?nh ??: Tm l?i sng ki?n phin m ch? Hn thnh t? Hn-Vi?t ? gip ng??i Vi?t thu?n l?i ti?p nh?n ch? Hn m hon ton khng ni ti?ng Hn, ??ng th?i lm cho kho t? v?ng ti?ng Vi?t c kh? n?ng pht tri?n h?u nh? v h?n. ?y l m?t thnh t?u ki?t xu?t v? ngn ng? h?c c?a t? tin ta.

Ch?ng minh cho m?nh ?? ny, ng c nh?ng l?p lu?n, so snh m chng ti cho r?ng thi?u chnh xc v? pht m c?a t? v?ng Hn Vi?t. Trch: ? ti?ng Hn ??c u?n, ta ??c ti?ng Vi?t l v?n hay ?? ti?ng Qu?ng ?ng ??c ho?c ch?p, t? Hn-Vi?t l h?c t?p, tuy r?ng ti?ng B?c Kinh ??c xu? x. Chng ti, ph?n bi?n tc gi? Nguy?n H?i Honh ? 2 ?i?m sau: 1/khng so snh ti?ng Vi?t hi?n ??i v?i ti?ng B?c Kinh; 2/c?n ph?c nguyn m v ??i snh v?i cc ph??ng ng? lin quan.

Tr??c h?t, ti?ng B?c Kinh, thu?c v? B?c ph??ng Quan tho?i l s? k?t h?p gi?a ngn ng? Hn v?i ngn ng? c?a cc t?c ng??i Khi?t ?an, N? Chn (Kim), Mng C? (Nguyn), Mn Chu. H?u qu? l ti?ng B?c Kinh (tuy ???c dng l ti?ng ph? thng Trung Qu?c) nh?ng ? bi?n ??i r?t nhi?u (language change) v khng thu?c nhnh pht m Hn Vi?t.

Th? 2 v? ph?c nguyn m. Chng ti ti?n hnh ph?c nguyn cu m? ??u bi Nam Qu?c S?n H v? Hn m Trung C? (John Phan v c? Gs Nguy?n Ti C?n nh?n ??nh th?i k? nh ???ng l c?t li trong vi?c hnh thnh t? v?ng Hn Vi?t). ??ng th?i, so snh k?t qu? ph?c m v?i T??ng ng?, Vi?t ng? v gi?ng H N?i. Cng c? ph?c nguyn m chng ti dng l t? William H. Baxter v Laurent Sagart v d? li?u ph??ng ng? Trung Hoa.

   398137949_6815091938570607_6910391047773772047_n 

So snh m Hn Trung C? v?i T??ng ng? (H? Nam), Vi?t ng? t?i Qu?ng Chu (Qu?ng ?ng) v gi?ng H N?i (10)

?y m?i ch? l thng tin ??u tin khi tm hi?u v? ngu?n g?c t? v?ng v cch pht m t? v?ng Hn Vi?t. Chng ti c nh?n xt s? kh?i r?ng pht m Hn Vi?t c nhi?u ?i?m t??ng ??ng v?i T??ng ng?, Vi?t ng? v c s? k? th?a nh?t ??nh v?i m Hn Trung C?. ?? r h?n s? t??ng ??ng v khc bi?t, chng ta cn ph?i d?a vo nh?ng nguyn t?c v? cch hnh thnh, pht tri?n c?a thanh ?i?u, m v?c pht m Hn Vi?t v cc ngn ng? lin quan. ?i?u ny ?i h?i s? n? l?c l?n c?a cc nh ngn ng? trong n??c v qu?c t?.

HN, VI?T L NH?NG NGN NG? ??N M: TC GI? QU V?I VNG

Tc gi? Nguy?n H?i Honh nh?n ??nh: "Do ti?ng Hn v ti?ng Vi?t ??u l ngn ng? ??n m ti?t (monosyllabic) nn vi?c phin m m?t ??i m?t t??ng ??i thu?n ti?n". T?i m?nh ?? ny, chng ti ph?n bi?n tc gi? ? c? 2 l?p lu?n: 1/s? ??n m ti?t c?a ti?ng Hn v ti?ng Vi?t. 2/phin m m?t ??i m?t.

Chng ti ti kh?ng ??nh l?i cc nghin c?u c?a William H. Baxter, Laurent Sagart, V??ng L?c cng nhi?u nh ngn ng? h?c khc v? s? hnh thnh v pht tri?n c?a ngn ng? Hn. Theo ? ti?ng Hn Th??ng C? (t? nh Th??ng ??n Nam B?c tri?u) l ?a m ti?t; ngn ng? ?y d?n chuy?n thnh ??n m k? t? n?a sau th?i k? Nam B?c Tri?u (TK th? V tr? ?i). D??i ?y l ph?n ph?c nguyn m Hn Th??ng C? v Hn Trung C? c?a cu th? ??u bi Nam Qu?c S?n H. Cng c? chng ti s? d?ng ?? ph?c nguyn m l c?a William H. Baxter v Laurent Sagart.

397970738_6815092825237185_2689322876075793071_n

Ph?c nguyn m Nam Qu?c S?n H v? Th??ng c? Hn m v Trung c? Hn m

V? ti?ng Vi?t, v?i data t? sealang, chng ti ti?n hnh ph?c nguyn m s? ??m t? 1 t?i 5 c?a ngn ng? Proto Vietic, ng h?u cung c?p thng tin t?t nh?t ??n ??c gi?. 

398004756_6815092938570507_3604158040455601164_n

Ph?c nguyn s? ??m t? 1 t?i 5 m proto Vietic

Qua b?ng ph?c nguyn m, ta th?y proto Vietic l ngn ng? ?a m. V?i ng??i Kinh (Vi?t) chng ta c m?t s? v d? nh? sau: Tr?i t?ng ???c pht m: bl?i, pln, h?u qu? l Tr?n Phu trong Annam T?c S? ? ph?i k m l b?t m?t (??). Tr?ng t?ng ???c pht m bl?ng, blang, Tr?n Phu k m thnh b?t l?ng (??). Ni, tra d? li?u v? proto Vietic trn sealang v?i t? kha rock chng ti c ???c m k?o?l?, kh? n?ng v m ny m Tr?n Phu ? k m thnh can i (??). Ta ti?p t?c g?p d?u v?t ?a m ti?t qua th? Nm Nguy?n Tri. Chng ti xin l?y m?t vi v d? sau ?y: B ng?a g?y thi?u k? ch?n (trong bi Th? v? ngm). Ng?a m proto Vietic l /*m-???? / ? bi?n thnh "b ng?a". Trong bi Ngn ch 20, cu m? ??u Nguy?n Tri vi?t: "D?u ng??i ?i l ? mn". Th?c t? ? trong m proto Vietic l /*l-ta??/ ? bi?n thnh "l ?", (d?u g?ch ngang trong phin IPA t??ng tr?ng cho nguyn m b?t k? (c th? theo gi?ng ??a ph??ng). Ng??i ni ti?ng proto Vietic g?i "ng?a" l "m? ng?", g?i "?" l "la ?a". Nguy?n Tri vo th? k? XV ??c l "b ng?a" v "l ?".

D?u tch ?a m trong ti?ng Vi?t v?n cn t?i t?n t nh?t l th? k? XVII khi m cu?n t? ?i?n Vi?t B? La ra ??i. Nh? v?y vi?c k m ti?ng thu?n Vi?t b?ng ti?n Hn ch?a h?n l m?t ??i m?t nh? tc gi? Nguy?n H?i Honh nh?n ??nh.

V?y cn k m b?ng ch? Nm? Do nhi?u t? v?ng c?a ng??i proto Vi?t M??ng khng th? dng ch? Hn ?? k m, ?i?u ny n?y sinh vi?c t?ng l?p tinh hoa c?a ??i Vi?t ph?i sng t?o ra ch? Nm. Trn T? ?i?n Qu?c m thi t?p Nguy?n Tri c?a Tr?n Tr?ng D??ng chng ta s? th?y nh?ng v d? nh?: ch? tr?ng ???c ghp t? C? L?ng (c? ?+ l?ng ?), tr?ng ???c ghp t? nguy?t v l?ng (), H? qu? l ch? Nm cn kh h?c h?n c? Hn t?.

Nh? v?y, tc gi? Nguy?n H?i Honh ??a ra k?t lu?n khi chnh ng ch?a ?i ??n ngu?n g?c c?a v?n ??. Thm m?t l?n n?a, ng ?? xc c?m d?n l?i cho nh?ng suy lu?n c?a mnh. ?i?u ? lm gi?m ?i tnh chnh xc c?a chnh m?nh ?? m tc gi? ??a ra.

NG??I KINH NI NGN NG? G? VI?T RING ?? TRNH NG? NH?N

Do trong bi vi?t, tc gi? ?? c?p t?i vi?c Vi?t hon ton khng ni ti?ng Hn. Trch ?? v??t qua kh kh?n trn, t? tin ta ? sng t?o ra cch ??c ch? Hn theo m ti?ng Vi?t m khng ??c theo m Hn, t?c cch phin m ch? Hn thnh t? Hn-Vi?t v Tm l?i sng ki?n phin m ch? Hn thnh t? Hn-Vi?t ? gip ng??i Vi?t thu?n l?i ti?p nh?n ch? Hn m hon ton khng ni ti?ng Hn. C th? tc gi? khng c ph? ??nh vi?c ng??i Vi?t ? t?ng ni ni thnh th?o Hn ng?, nh?ng ?? trnh nh?ng ng? nh?n khng ?ng c, chng ti ?? c?p l?i v?n ?? ngn ng? ng??i Kinh (Vi?t).

T? TK X ??n t nh?t l ??u th? k? XV, t?i nh?ng vng ??t m tri?u ?nh Th?ng Long tr?c ti?p qu?n l c t nh?t hai ngn ng? cng song song t?n t?i l Hn v Proto Vi?t M??ng. Ngn ng? Hn t?n t?i trong cc c?ng ??ng g?c ???ng v ???c ti?p ??ng l?c t? nh?ng ng??i nh?p c? ni Ng ng?, Mn ng? v Vi?t ng?. T?t c? h?i t? trong v?n ngn th?i L Tr?n (ngn ng? c?a t?ng l?p tinh hoa ??i Vi?t).

Trong khi ? c?ng ??ng Vi?t M??ng s? d?ng ngn ng? c?a chnh h?. B?ng ch?ng cho s? hi?n di?n c?a c?ng ??ng ny l tri?u ?nh ??i Vi?t ? ph?i d?ch Ph?t Thuy?t, hay vua Tr?n Nhn Tng lm th? nm C? Tr?n L?c ??o Ph S? giao gi?a hai kh?i ngn ng? ?y ? tr? thnh ngn ng? Vi?t M??ng Siu Hn Ha (khi ni?m John Phan dng ch? vi?c ngn ng? Vi?t M??ng bi?n ??i su s?c v ton di?n b?i ngn ng? Hn Annam). Ngn ng? m?i ny, nh? s? h? tr? c?a tri?u ?nh m ngy cng tr? nn uy tn t?i ??i Vi?t.

Nh?ng c d? li?u no ?ng h? cho vi?c c ngn ng? Hn t?i ??i Vi?t th?i L Tr?n. Ton th? c chp v? vi?c H?ng ??o V??ng Tr?n Qu?c Tu?n ??n S? Qun g?p s? Nguyn l Si Xun (11). ? ?y, ta th?y H?ng ??o V??ng ? tr?c ti?p ni chuy?n v?i s? Nguyn m khng c?n phin d?ch. Hn v?n L Tr?n m?t di s?n v?n ha ?? s? cho th?y, t?ng l?p tinh hoa ??i Vi?t trao ??i v?i nhau, lm th? t?ng nhau b?ng, th?c hnh ni?m tin tn gio b?ng Hn ng?. K? c? ti?ng Vi?t M??ng siu Hn Ha m John Phan ?? c?p t?i c?ng ch?a ??ng t? 70 75% t? v?ng Hn.

Bi th? Vi?t Gi?i, c?a Tr?n Minh Tng ng h?u ??a chng ta v? l?i b?i c?nh v s? t??ng ??ng ngn ng? gi?a ??i Vi?t v Hn ng? ph??ng quan (ch? dng c?a Tr?n Quang ??c trong Ngn n?m o m?). Trch: ngn ng? v ?a bi?t/Y quan b?t kh? ??ng, t?m d?ch: Ngn ng? ch?ng khc nhau nhi?u/o m? khng ???c gi?ng nhau (12). Nh? v?y c th? ni r?ng t nh?t ??n TK th? 13, 14 ??i Vi?t v?n c c?ng ??ng m?nh ni ti?ng Hn, t? ho v?i ti?ng Hn. t nh?t ??n kho?ng th?i gian ny, nhi?u c? dn ??i Vi?t v?n thng ngn tr?c ti?p v?i ng??i Trung Qu?c.

397961746_6815093091903825_2197194921781182007_n

C?I NGU?N V?N HA: KHI TC GI? CH? NHN "THU?N VI?T"

Trch: Vi?c ti?ng Vi?t, ti?ng Hn thu?c hai ng? h? khc nhau ch?ng t? ngn ng? Vi?t khng cng ngu?n g?c v?i ngn ng? Hn. Nh? v?y th c?i ngu?n v?n ha Vi?t Nam c?ng khng th? chung ngu?n g?c v?i v?n ha Hn. Nh?ng ?i?u ny c hon ton chnh xc khng? Chng ti cho r?ng ??a ra m?nh ?? nh? v?y tc gi? (c?a m?nh ?? ny) ch?a ?i ??n c?i ngu?n c?a v?n ha ng??i Kinh.

Ngu?n g?c ti?ng Vi?t v ngu?n g?c V?n ha Vi?t Nam l khng trng kht. Ngu?n g?c ngn ng? Vi?t v ngu?n g?c v?n ha ng??i Kinh c?ng khng trng kht. T? nh?ng ng??i ni ngn ng? proto Vietic ??n Vi?t M??ng ??n ti?ng Kinh ??n Vi?t Nam l hnh trnh ngn ng? 4000 n?m, v?i nhi?u giai ?o?n. Trong m?i giai ?o?n ?, ng??i ni ngn ng? Vietic ? ti?p nh?n cc lu?ng v?n ha v c? di truy?n t?i t? nh?ng ng??i thu?c cc ng? h? khc. Nh?ng ng??i Kinh ??u tin c?m th?y mnh g?n Hoa H?, c g?c c?i Hn ???ng. H? nhn c? dn b?n x? ? vng ra ch? l Liu Di, l Mn M?i, n l? mi?n ni.

Thi y ?? Anh V? nh L ni: ?? b?n man di qu?y H? l t?i c?a th?n […] Nay c?m ch? thi m?i, ch?p tay m ch?u m?c hnh; tr?m c?p dn ven, m?t m?t m theo hong ha (13). Tr?n Thi Tng trong Kha H? L?c cho r?ng th?t t? khi sinh ra ? ci Man Di, t?m chung m?t dng sng, ch? c sinh ra ? Trung Qu?c, l?c c?n ??y ?? l qu gi nh?t: ba l ? ???c sinh ra ? Trung qu?c, nh?ng su c?n khng ??, b?n th? ch?ng ton, m ?i?c ng?ng cm […] tuy ? trong Hoa H? c?ng h?t nh? ? ngoi hoang d. Nay ? lm ng??i, ???c sinh ra ? Trung qu?c, l?i c ?? su c?n, h ch?ng qu l?m sao? (14).

Ph?m S? M?nh trong bi Kinh L Thao Giang L? ? phng chi?u cch nhn r?t ??i Trung Hoa v?i vng ??t bn ra Kinh L?. Trong n Thao Giang L?, ng vi?t: T?c t?p Nhi?m Bng kim B?c B?c/??a lin Thi?n Thi?n d? Vn Nam (15). Nguy?n Phi Khanh nhn v? Tr??ng Chu th?y: T?c t?p liu di dn thi c? (16). V khi ?i tuyn chi?u ? Tr??ng chu th ng ?em chi?u ch? tri?u ???ng, s?c l?nh nh Hn (17) ??n v?i dn Liu Di ?y. Trong t? chi?u ?nh Ai Lao n?m 1479, Vua L Thnh Tng x?ng mnh cai qu?n Trung chu (18); cn pha ??i ph??ng ch? l man r?, ch m. Trong su?t chi?u di l?ch s? Vi?t Nam Trung ??i chng ta cn b?t g?p r?t nhi?u nh?ng di?n ngn nh? v?y.

Trong ngn n?m qua, chng ta dnh t?i 90% th?i gian ?? theo ?u?i n? l?c V t?n Trung Hoa (???? – khng kha?c va? khng thua km Trung Hoa). T? nh?ng c? li?u trn, chng ti cho r?ng v?i ng??i Kinh th t? t? v?ng, v?n ha, ??n th?c t? nh?n chng ta ? t?ng c ?i?m giao r?t l?n v?i n?n V?n minh Trung Hoa (Vi?t Nam n?m trong Hn quy?n). C?ng l?u c?i ngu?n v?n ha Vi?t Nam ???c hnh thnh b?i 54 s?c t?c trn ton qu?c gia, khng ph?i ch? dnh ring cho ng??i Kinh.

DN T?C 20 NGN N?M TU?I: L?I M?T T??NG T??NG KHNG PH H?P

Nghin c?u c?a Gs Tr?n Tr Di L?ch s? ngn ng? ng??i Vi?t: Gp ph?n tm hi?u v?n ha Vi?t Nam ? g?i xc c?m ?? tc gi? Nguy?n H?i Honh ?i ??n m?nh ??: K?t lu?n trn cho th?y dn t?c Vi?t ???c hnh thnh trn m?nh ??t ny t? kho?ng h?n 20 nghn n?m tr??c. C th? l, theo thuy?t ?i kh?i chu Phi (Out of Africa), tr??c ? t? tin ta t? chu Phi di c? t?i ?y. N?m 1923, nh kh?o c? Madeleine Coloni pht hi?n di c?t ng??i Vi?t cng n?n v?n ha c?a h? trong hang ? ? t?nh Ha Bnh, cc di v?t ny c nin ??i 18.000 n?m tr??c CN.

L?i m?t l?n n?a, tc gi? ? ?? c?m tnh c?a mnh d?n ?i qu xa – xa qu thnh l?c. Chng ti khng hi?u d?a trn c? s? khoa h?c g m tc gi? l?i k?t n?i t? v?n ha cu?i gh Ha Bnh ??n t?n ng??i Vi?t hm nay? Chng ti th?ng th?n l?u r?ng theo chu?n thu?t ng? khoa h?c th ch? c m?t dn t?c Vi?t Nam ???c hnh thnh t? 54 s?c t?c, trong ? ng??i Kinh l s?c t?c ch? th?. V ??nh ngh?a dn t?c ra ??i vo th?i ?i?m no? Ngy 11 thng 3 n?m 1882, t?i ??i h?c Sorbonne, Ernest Renan ??a ra ??nh ngh?a v? dn t?c nh? sau: Dn t?c l m?t tm h?n, m?t nguyn l tinh th?n. C hai y?u t?, th?c ra ch? nh? m?t, t?o nn tm h?n ho?c nguyn l tinh th?n ny. M?t n?m trong qu kh?, m?t trong hi?n t?i. Ci ny l s? ??ng s? ??c di s?n k ?c phong ph; ci kia l s? th?a thu?n trong hi?n t?i, l lng mong mu?n ???c chung s?ng, l ch bi?n gi tr? k? th?a, gi tr? m m?i ng??i ? ti?p nh?n d??i hnh th?c tr?n v?n, tr? nn b?t di?t (19).

V?i ng??i Kinh, chng ta b?t g?p di?n ngn ng??i Kinh l Hoa H?, hnh di?n lm ng??i Trung Qu?c (xem ph?n trn). Theo ??nh ngh?a Ernest Renan th ta s? g?p k ?c v mong mu?n lm b?t di?t ha k ?c di s?n Trung Hoa ngay t?i ??i Vi?t. Nh? v?y gi? thi?t dn t?c Vi?t ???c hnh thnh trn m?nh ??t ny t? kho?ng 20 ngn n?m tr??c li?u c ph h?p khng?

Ti?p theo, chng ta s? l?u t?i nh?ng lu?ng di c?. C? li?u di truy?n h?c cho th?y k? 4000 n?m tr??c ng??i ng? h? Nam di c? vo khu v?c chu th? sng H?ng, sng t?o v?n Phng Nguyn. Ng??i mang di truy?n h?c ng? h? Tai Kadai sng t?o ra n?n v?n ha L?c (20). Ng??i Hn di c? t?i chu th? sng H?ng, r?i ng??i Annam ni ti?ng Hn Trung C? ?y ? gp ton b? v?n t? v?ng c?a ngn ng? m? ?? c?a mnh vo vi?c hnh thnh t? v?ng Hn Vi?t trong ti?ng ng??i Kinh. H? c?ng khng ph?i l ng??i c?a v?n ha cu?i gh Ha Bnh.

Xin h?i tc gi? Nguy?n H?i Honh: n?u v?n ha, l?ch s? c?a ng??i Kinh (tc gi? dng khi ni?m dn t?c Vi?t) (c th?) ???c b?t ngu?n t? ng??i Ha Bnh, v?y ti?ng ni ng??i Kinh ???c hnh thnh t? ti?ng ni c?a ng??i thu?c v?n ha Ha Bnh ?? Ng??i Ha Bnh ni ngn ng? g v?y? Vietic, hay l Austroasiatic, hay su n?a l proto Austroasiatic ?y? Chng ta k? th?a v mong mu?n b?t di?t ha di s?n k ?c no t? ng??i Ha Bnh ?y?

Chng ti nh?n m?nh r?ng ch?a c b?ng ch?ng kh?o c? h?c, nhn ch?ng h?c, ngn ng?, v?n ha no ?ng h? k?t lu?n dn t?c Vi?t ???c hnh thnh trn m?nh ??t ny t? kho?ng h?n 20 nghn n?m tr??c. Chng ta ch? c nh?ng b?ng ch?ng kh?ng ??nh ng??i Ha Bnh l nh?ng ng??i b?n ??a ??u tin ? khu v?c nay l ?ng Nam v c? nam Trung Hoa. H?u nhn c?a h? v?n cn s?n b?n hi l??m trong cc khu r?ng r?m c?a Phillipine, Malaisia, Thi Lan ngy nay.

K?T LU?N

Chng ti thi?t ngh? bi vi?t V sao ti?ng Vi?t khng cng ngu?n g?c v?i ti?ng Hn? c?a tc gi? Nguy?n H?i Honh c?n b? sung r?t nhi?u c? li?u v? ngn ng? (trong ? c ph?c nguyn m, m v?), l?ch s?, v?n ha, kh?o c?. Tc gi? c?ng c?n c?n tr?ng h?n trong vi?c ?? c?p t?i cc v?n ?? dn t?c, v?n ha, s? d?ng d? ki?n. S? c?n tr?ng v thanh th?n khi ??i di?n cc v?n ?? l?ch s?, d? ki?n l?ch s? l r?t c?n thi?t cho hnh trnh ti?p c?n khoa h?c l?ch s? m c? th? l l?ch s? hnh thnh ng??i Kinh. Khng ai c th? t? bi?n r?ng: M?i nghin c?u v? th?i c? ??u ch? l th?y bi s? voi, t?t c? ??u ch? d?a trn suy ?on, ai suy lu?n c logic th d? ???c ng??i ??c tin l ?ng. Khng ai c quy?n ch ng??i khc l sai.

———————————————

C? s? t? nguyn trn tr?ng c?m ?n NNC L T? ? dnh th?i gian trao ??i, ??ng th?i cung c?p m?t s? ti li?u c?n thi?t cho qu trnh xy d?ng bi vi?t.

Do ki?n v?n h?n h?p, nn bi vi?t c th? cn s? st, chng ti mong ??c gi? t?n tnh h? tr?.

Tc gi?: Sng Hn v nhm C? S? T? Nguyn

—————————————————

Ch thch

1. Xem thm John Phan: Lacquered Words: the Evolution of Vietnamese under Sinitic Influences from the 1st Century BCE to the 17th Century CE; Chapter 1: The Chinese Language Family and Sino-Vietnamese.

2. Nguyn v?n: The power base of the earliest Chinese dynasties, the Qin and Han, was western China, with the Gulf of Tongking its most convenient commercial outlet to the South Seas. Thanks to Qin Shihuangdi, these dynasties and their people enjoyed an almost direct transport link between the capital at Changan to the Tongking Gulf: over the Qin Mountains and the central Han plain, across Dongting Lake and the Xiang River in Hunan, and then down the Ling Canal. This system of waterways operated as a major corridor bringing travelers and settlers from central China to the gulf region. It is no accident that the majority of Han-era tombs in modern Guangxi that contain precious overseas grave goods are located along this corridor. Trch t? Nola Cooke, Li Tana, and James A. Anderson trang 7.

Sng Hn d?ch Vi?t ng?: C? s? quy?n l?c c?a T?n, Hn – cc tri?u ??i ??u tin c?a Trung Qu?c, l ? pha ty (Hm D??ng, Tr??ng An). V?nh B?c B? l c?a ng th??ng m?i thu?n ti?n k?t n?i v?i vng bi?n pha Nam. Nh? T?n Th?y Hong ??, cc tri?u ??i v ng??i dn c?a h? ? c ???c lin k?t g?n nh? tr?c ti?p gi?a Tr??ng An v?i v?nh B?c B?. ?i qua ???ng T?n L?nh, c? dn Trung Nguyn c th? ??n ??ng ?nh H? v r?i xu?ng sng T??ng ? H? Nam ??n Linh C? (tn con knh ???c T?n Th?y Hong l?nh xy d?ng vo n?m 214 TCN). Tuy?n ???ng ny nh? m?t hnh lang ??a ng??i t? trung tm Trung Qu?c ??n khu v?c v?nh B?c B?.

3. Xem thm Nguy?n Ti C?n: Ngu?n g?c v qu trnh hnh thnh cch ??c Hn Vi?t, NXB ?H Qu?c Gia H N?i, trang 30 42.

4. Xem thm: Tr?n Qu?c B?o (Vi?n nghin c?u Vi?t Nam, ??i h?c S? ph?m Qu?ng Ty): T?m quan tr?ng c?a di dn Trung Nguyn trong th?i ??i nh ???ng ??i v?i s? pht tri?n c?a Annam. Nguyn v?n title: ????????????????, bi ??ng t?i trn T?p ch nghin c?u l?ch s? Trung Qu?c.

5. Xem thm: Nguy?n Phc Anh: Nh?ng t? li?u v? nguyn qun c?a L Cng U?n, T?p ch Nghin c?u v Pht tri?n, s? 8-9 (97-98) . 2012.

6. Ton Th?, K? Nh Tr?n, Thi Tng Hong ??, trang 159 vi?t: Tr??c kia, t? tin vua l ng??i ??t Mn (c ng??i ni l ng??i Qu? Lm), c ng??i tn l Kinh ??n ? h??ng T?c M?c, ph? Thin Tr??ng ?VSKTT NXB KHXH 1993.

7. Ngy 19/6/2014, Th?i bo Hon C?u b?n ti?ng Trung, xu?t b?n bi bo nhan ??: "D??ng Khi?t Tr th?m Vi?t ?m Nam H?i: Ph?ng khuy?n Vi?t Nam t?o nh?t h?i ??u" (???????? ????????). T?m d?ch: "D??ng Khi?t Tr th?m Vi?t (Nam) bn Nam H?i: Chn thnh khuyn Vi?t Nam s?m quay ??u". Trong bi vi?t c cu: Trung qu?c d?ng tm l??ng kh? ph?ng khuy?n Vi?t Nam "lng t? h?i ??u" (???????????????), t?m d?ch: Trung Qu?c dng tri tim ?u ?u, chn thnh khuyn Vi?t Nam lng t? h?i ??u.

8. Nguyn v?n: Here I propose that Late SinoVietnamese resulted from a language shift, in which Annamese Middle Chinese speakers switched linguistic allegiance from their own language to Proto-VietMuong. This process effectively dragged large numbers of words (as well as some linguistic features) from their native language into the language they adopted, thereby transforming it.

D?ch Vi?t ng?: ? ?y, ti ?? xu?t ngn ng? H?u HnVi?t l k?t qu? qu trnh chuy?n ??i, trong ? nh?ng ng??i c ni ti?ng Hn Annam Trung C? ? chuy?n ??i ngn ng? c?a mnh sang proto Vi?t M??ng. Qu trnh ny ? ko m?t cch hi?u qu? m?t s? l??ng l?n t? v?ng (c?ng nh? m?t s? ??c ?i?m ngn ng?) t? ngn ng? m? ?? l ti?ng Hn Annam Trung C? sang ngn ng? m h? s? d?ng (proto Vi?t M??ng), t? ? bi?n ??i n.

Xem thm: John Phan: Re-Imagining Annam: A New Analysis of SinoViet Muong Linguistic Contact (Chinese Southern Diaspora Studies, Volume 4, 2010), trang 14.

9. Xem thm: nguyn v?n ti?ng Anh v? T? Nguyn h?c (???c chng ti l?y t? Cornell University): Etymology: the history of a linguistic form (such as a word) shown by tracing its development since its earliest recorded occurrence in the language where it is found, by tracing its transmission from one language to another, by analyzing it into its component parts, by identifying its cognates in other languages, or by tracing it and its cognates to a common ancestral form in an ancestral language.

NNC L T? d?ch Vi?t ng? nh? sau: T? Nguyn h?c l mn h?c v? l?ch s? c?a m?t hnh th?c ngn ng? (v d? nh? m?t t?) ???c trnh by b?ng cch:

– Truy nguyn s? pht tri?n c?a n t? th?i ?i?m xu?t hi?n s?m nh?t cn ghi nh?n ???c trong ngn ng? c?a chnh n.

– Truy v?t s? lan truy?n c?a n t? ngn ng? ny sang m?t ngn ng? khc.

– Phn tch n thnh nh?ng chi ti?t c?u thnh.

– Nh?n d?ng t? ??ng nguyn c?a n trong nh?ng ngn ng? khc.

– Truy v?t n v cc ??ng nguyn c?a n ??n m?t hnh th?c t? tin chung trong m?t ngn ng? t? tin chung.

10. S? d? chng ti l?a ch?n ti?ng Qu?ng ?ng v T??ng ng? l do t? v?ng Hn Vi?t v hai ph??ng ng? ny ??u c xu?t pht ?i?m t? ti?ng Hn Th??ng C?. Dng di c? t? Trung Nguyn qua H? Nam, Qu?ng ?ng xu?ng Chu th? sng H?ng ? lm nn ph??ng ng? Hn t?i Giao Chu – Annam (t?c Vi?t Nam th?i thu?c Hn ???ng).

11. Xem thm ?VSK Ton Th?, s?d trang 187.

12. Nguyn v?n: ?????/?????, trch Vi?t Gi?i, th? Tr?n Minh Tng.

13. C? Vi?t Qu?c Thi y L Cng th?ch bi minh t?. D?n theo Th? v?n L Tr?n. T?p 1. Tr.464. Nguyn v?n: ?????????[…]???????????????????????

14. Thi?n Tng kha h? ng? l?c – Quy?n th??ng – Ph? khuy?n B? ?? tm. Nguyn v?n: … ???????????????????????[…] ????????????[…]?????????????????????! D?n theo Tr?n Quang ??c, Ngn n?m o m?, trang 25: NXB Nh Nam, Th? Gi?i 2013

15. Nguyn v?n:???????/???????, trch n Thao Giang L?, th? Ph?m S? M?nh.

16. Nguyn v?n: ??????? trch Tuyn chi?u bi bi?t V?n ph Nguy?n Vim, th? Nguy?n Phi Khanh.

17. Nguyn v?n: ???????/???????, trch Ph?ng chi?u Tr??ng An ??o trung tc, th? Nguy?n Phi Khanh. T?m d?ch: Ng??i lnh b?t khc v chi?u ch? tri?u ???ng/Ph? lo ch?ng g?y ??n nghe s?c l?nh nh Hn.

18. L V?n H?u, Phan Phu Tin, Ng S? Lin: Ton Th? s?d, tr: 448: Tr?m nay n?i cng t? tng, gi? c? nghi?p l?n. V? yn trung chu cng man m?i, v?n tr? ??i Thu?n kh?p ban; pht huy m?u tr c?a ?? v??ng, quy m Chu V?n r?ng m?.

19. Nguyn v?n ti?ng Anh: A nation is a soul, a spiritual principle. Two things, which in truth are but one, constitute this soul or spiritual principle. One lies in the past, one in the present. One is the possession in common of a rich legacy of memories; the other is present-day consent, the desire to live together, the will to perpetuate the value of the heritage that one has received in an undivided for B?n d?ch m chng ti s? d?ng l c?a NNC L T? ??ng t?i t?i ??i Co Huy?n tho?i v? v? vua khai qu?c (II).

20. Xem thm: Xiufeng Huang v c?ng s?: Genomic Insights into the Demographic History of Southern Chinese.

TH? M?C TI LI?U THAM KH?O V CNG C? ???C S? D?NG TRONG BI

I – TI LI?U THAM KH?O CHNH

1. Nguy?n H?i Honh V sao ti?ng Vi?t khng cng ngu?n g?c v?i ti?ng Hn?, T?p Ch Tia Sng; ch? b?n ?i?n t?, xu?t b?n ngy 28/10/2023.

2. L V?n H?u, Ng S? Lin, Phan Phu Tin: ??i Vi?t S? K Ton th?, ?VSKTT NXB KHXH 1993.

3. John Phan: Re-Imagining Annam: A New Analysis of SinoViet

Muong Linguistic Contact

4. Nguy?n Ti C?n: Ngu?n g?c hnh thnh v cch ??c Hn Vi?t, NXB ?H Qu?c Gia H N?i.

5. Th? v?n L Tr?n, CB Nguy?n Hu? Chi, NXB KHXH 1988.

6. NNC L T?: ??i Co huy?n tho?i v? v? vua Khai qu?c

7. Ph?m V?n Th?m: Gi?i thi?u v?n b?n Annam t?c s? (tra c?u thm Annam t?c s? b?n Hn V?n).

8. Nola Cooke, Li Tana, and James A. Anderson: The Tongking Gulf Through History (V?nh B?c B? ci nhn xuyn l?ch s?), ?n hnh b?i University of Pennsylvania.

9. Tr?n Qu?c B?o (Vi?n nghin c?u Vi?t Nam, ??i h?c S? ph?m Qu?ng Ty): T?m quan tr?ng c?a di dn Trung Nguyn trong th?i ??i nh ???ng ??i v?i s? pht tri?n c?a Annam. T?p ch nghin c?u l?ch s? Trung Qu?c.

10. Xiufeng Huang v c?ng s?: Genomic Insights into the Demographic History of Southern Chinese.

II – TI LI?U LIN QUAN

1. NNC L T?: H?p tc v?i qun Minh ng??i Kinh L?

2. PGS, TS ?inh H?ng H?i: Talk C ph th? 7 L?c Vi?t l L?c Vi?t no, tm hi?u phn lo?i t?c ng??i ? Vi?t Nam v Trung Qu?c

3. John Phan, Tr?n Tr?ng D??ng: MT talk 25: Ngu?n g?c ng??i Vi?t gc nhn ngn ng?.

4. John Phan: Lacquered Words: the Evolution of Vietnamese under Sinitic Influences from the 1st Century BCE to the 17th Century CE.

5. Tr?n Quang ??c: Ngn n?m o m?. NXB Nh Nam, Th? Gi?i 2013.

Nguy?n Phc Anh, t? li?u v? nguyn qun L Cng U?n. T?p ch Nghin c?u v Pht tri?n, s? 8-9 (97-98) . 2012.

6. Tr?n Qu?c V??ng: Khoa L?ch S?, ??i h?c KHXH v Nhn V?n: Ghi ch v? nh?ng t??ng ??ng v d? bi?t v? nh?ng gi tr? v?n ha ?ng gi?a Vi?t Nam v cc n??c ?ng khc.

7. TS T? Thnh T?n: Talk C ph th? 7 – Quan h? c?i ngu?n c?a ti?ng Vi?t – nh?ng thnh t?u, tr? ng?i v g?i m?.

III – T? ?I?N V CNG C? ???C S? D?NG TRONG BI

1. Baxter-Sagart: Baxter-Sagart Old Chinese reconstruction, version 1.1 (20 September 2014) William H. Baxter (?????) and Laurent Sagart (???)

2. Nguy?n Tri Qu?c m T? ?i?n Tr?n Tr?ng D??ng

3. D? li?u v? ngn ng? Mon Khmer trn sealang

4. T? ?i?n Vi?t B? La c?a Gio s? Alexandre de Rhodes.

5. Etymology en.wiktionary

6. Hn ?i?n (online)

Comments are closed.