Amos Oz

Vua Na Uy

Amos Oz Vũ Thành Sơn dịch Amos Oz sinh năm 1939 tại Jerusalem, là tác giả được thế giới biết đến qua nhiều tiểu…