Horst Bienek

Hợp tuyển Frankfurt (kỳ 10)

Phạm Kỳ Đăng dịch   BÀI THƠ “BÊN KIA” CỦA PAUL CELAN   Nobert Hummelt   Phỏng đoán đây là bài thơ viết sớm…