João Guimarães Rosa

Bờ thứ ba của dòng sông

João Guimarães Rosa[*] Phạm Anh Tuấn dịch Cha tôi là một người coi trọng bổn phận, tính tình ngăn nắp, thẳng thắn. Theo một…