Nguyễn Tường Thiết

Mối tình của đôi ta

Nguyễn Tường Thiết Lời Tòa Soạn.- Sau đây là bài nói chuyện của nhà văn Nguyễn Tường Thiết, con út của nhà văn Nhất…