Lê Mai

Tìm cha trong gương

Truyện Lê Mai Trong căn nhà nhỏ nằm chơ vơ giữa lưng đồi heo hút vẳng lên tiếng nói của Vân thều thào, yếu…