Sandra Kerschbaumer

Hợp tuyển Frankfurt (kỳ 8)

Phạm Kỳ Đăng dịch   BÀI THƠ “ANH ĐÃ THẤY TRONG ĐỒNG HỒ CÁT” CỦA HEINRICH HEINE   Sandra Kerschbaumer (1) Với chất Hài…