Marcel Reich-Ranicki

Hợp tuyển Frankfurt (kỳ 8)

Phạm Kỳ Đăng dịch   BÀI THƠ “ANH ĐÃ THẤY TRONG ĐỒNG HỒ CÁT” CỦA HEINRICH HEINE   Sandra Kerschbaumer (1) Với chất Hài…

Hợp tuyển Frankfurt (kỳ 1)

Phạm Kỳ Đăng dịch Hợp tuyển Frankfurt -  chuyên mục trên tờ Frankfurter Allgemeine Zeitung – mở ra theo sáng kiến của nhà phê…