Trần Trọng Vũ

Bản hòa tấu của huyền thoại

Trần Trọng Vũ Hà Nội những năm 1980 thuộc về một thành phố đã không còn nữa. Hà Nội thuở ấy vắng người qua…