Chùm thơ Nguyễn Thị Thúy Hạnh

Văn học vết thâm
Anh thuộc về đâu?
Buổi tóc rụng chiều
(Ngữ nghĩa rụng nhiều)
Anh thuộc về đâu?
Hello quán trọ
Bên em bonjour
Chạy title hư vô

Em thuộc về đâu?
我 们 women?
Em rong tuổi tên
Sinh lộ lấm lem
Sau mùa chinh chiến
Anh nhặt được em 

Đã liền vết thương
Em hiện diện đó
Anh còn vết thâm
Vết thâm mù mịt
Anh còn vết thâm


Bất khả

Anh giải mã một bất khả tim
Tim giải mã một bất khả em
Em giải mã một bất khả đêm
đêm cởi mình uymua đen
——————————–
Anh xóa anh xóa xóa
khóc nơi bầu ngực xưa. Em
xóa anh xóa xóa
liền vết sẹo trên thân
người xóa xóa xóa xóa
người giết người. Buồn không? 

Anti – tôi
Tôi không bạn đồng hành, không
add friend một ngộ nhận, không
xuất bản một đám đông, không
tham khảo ăn năn, không
kinh nghiệm tàn nhẫn

đêm trần dzạ tối tăm jời đất (chiêu) sinh
một tôi không cớm nắng
một tôi phi tuyến tính

Comments are closed.