V?n h?c Mi?n Nam 54-75 (710): Ph?m Thiên Th? (k? 1)

Ti?u s? v?n t?t

Trang th? Ph?m Thin Th? - Ph?m Kim Long (367 bi th?)

Ph?m Thin Th? tn th?t l Ph?m Kim Long sinh 1-1-1940 t?i L?c Vin, H?i Phng trong m?t gia ?nh ?ng y. Qu g?c ng nay ? Ti?n H?i, Thi Bnh. N?m 1943-1951, ng s?ng ? trang tr?i ? Tr?ng, Chi Ngi, H?i D??ng. N?m 1954 cho ??n nay, ng c? ng? ? Si Gn (nay l Thnh ph? H? Ch Minh).

T? 1964-1973: tu s? Ph?t gio, lm th?. Trong n?m 1973, ng ?o?t gi?i nh?t v?n ch??ng ton qu?c v?i tc ph?m H?u truy?n Ki?u – ?o?n tr??ng V Thanh.

N?m 1973-2000: Nghin c?u, sng l?p v truy?n b mn d??ng sinh ?i?n cng Phathata (vi?t t?t ch? Php-Thn-Tm)…

ng t?ng ?i tu v r?i hon t?c, nn c ki?n th?c kh thm thy v? ??o Ph?t. ng ???c coi l "ng??i thi ha kinh Ph?t" (d?ch kinh Ph?t ra th?) v l tc gi? c?a nhi?u bi th? ph?ng ph?t tri?t l m ng ? tin theo. Nhi?u th? c?a ng ???c nh?c s? Ph?m Duy ph? nh?c, v tr? nn ph? bi?n trong cng chng, c th? k? ??n Ngy x?a Hong Th?, ??a em tm ??ng hoa vng, cc bi ??o ca

Trong bi Ph?m Thin Th?, ng??i thi ha kinh Ph?t, H Thi vi?t:

Nh th? h? Ph?m ny tuy xu?t hi?n kh mu?n (1968), nh?ng c?ng ? ?ng gp vo v?n h?c kh nhi?u tc ph?m, ??c bi?t l nh?ng thi ph?m ? d?ng kh ??c ?o: th? ??o! M?t trong nh?ng tc ph?m ?y c?a Ph?m Thin Th? ? ???c gi?i th??ng V?n H?c Ton Qu?c (mi?n Nam Vi?t Nam) vo n?m 1973 (tc ph?m ?o?n Tr??ng V Thanh). M?t s? th? c?a ng ???c ph? thnh ca khc ? mang l?i m?t s? ?ng cng chng yu thch th? ng: Em l? cha ny, Ngy X?a Hong Th?, ??ng Hoa Vng, G?i Em L ?a Hoa S?u… Th? Ph?m Thin Th? c? v?n vt n?a ??i n?a ??o th?t khc th??ng, lm cho ??c gi? ng?n ng?, b?t ng?… Th? gi?i thi ca Ph?m Thin Th? gip chng ta khm ph thm nh?ng c?a ng m?i l?, phong ph v? tn gio, tnh yu v thin nhin.

Hong Nguyn V? trong bi Ci l? Ph?m Thin Th? cn cho bi?t thm:

Nh th? Ph?m Thin Th? sinh trong m?t gia ?nh b? m? lm ngh? b?c thu?c nh?ng thch th? v?n. Tu?i th? c?a ng kh m ??m. Nh?ng ?i?u ? ch? cho ng ???c nh?ng ti?n ?? thu?n l?i, nh?ng ?? m?t ti th? b?t h?n ln th ph?i l t? n?m 1958, sau m?t bi?n ??ng c?a cu?c ??i…

Chuy?n l ng c nhm b?n th? h?a H? Qu Ly, t? t?p ?n ?m th? ph ?m ngy. Th?y ?m v?n ngh? s? ny c? "??ng ??ng d? d?", c?nh st ch? ?? Si Gn c? ? vy b?t. ng ph?i ?n tu vo m?t ngi cha. ?i tu, th?c ra v?i ng khng h?n l tm m?t ch?n n??ng nu, m ng ng? ra m?t ?i?u, ng ? t? tm cho mnh m?t ci ring, m?t ki?u tu hnh ring…

ng vi?t ??ng hoa vng nh?ng ngy ??u ng?m gio l nh Ph?t, nh? ?nh d?u mnh vo m?t ci c?a chnh mnh trong thi ?n. D? nhin, ??ng hoa vng ch?a h?n l tc ph?m xu?t s?c nh?t trong ??i vi?t c?a Ph?m Thin Th?, nh?ng n ? lm nn m?t "th??ng hi?u" c?a Ph?m Thin Th?. Nh?ng cu th? ??y ci ??o ??i b?nh b?ng trn ci Ph?t, lm hi?n h?u ci cu?c ??i ?ng s?ng trn ci mnh mang bao la c?a ph vn h? ?o:

??i nhau tn cu?c hoa ny

?nh nh? cnh b??m ??i ty h?ng h?

Tm trang l? ? hng th?

Ch? x?a quyn gi?c by gi? chim ?i…

Nhi?u ng??i ? cho r?ng Ph?m Thin Th? ?i tu m lng v?n h??ng v? ci t?c. ng ch? c??i: "Ti tu theo cch c?a mnh, tu ?? s?ng cu?c ??i c?a mnh, nui d??ng l?i t? duy v tr tu? c?a mnh". Qu? th?c l t? ci Ph?t, ng ? lm ???c nh?ng ?i?u ?ng n?: thi ha kinh Ph?t, sng tc nh?ng thi ph?m hay v ??p thu?c di?n hi?m hoi trong v?n h?c Vi?t Nam… Th? c?a ng ???c nhi?u ng??i c tn tu?i trong gi?i v r?t nhi?u b?n ??c m?n m?….

Tc ph?m ? in

Th? Ph?m Thin Th? (1968)

Kinh Ng?c (thi ho Kinh Kim C??ng)

??ng Hoa Vng (Th?, 1971)

??o ca (Nh?c Ph?m Duy)

H?u Ki?u – ?o?n Tr??ng V Thanh (1972)

Kinh th? (thi ho Kinh Php C)

Quyn T? ?? B? Thn ?oi (Th?)

Kinh Hi?u (thi ha kinh Vu Lan)

Kinh Hi?n (thi ho Kinh Hi?n Ngu, g?m 12.000 cu l?c bt)

Ngy x?a ng??i tnh (th?)

Tr?i Hoa ??nh ??i (th?, 1975)

Th? Ph?m Thin Th? (Nh xu?t b?n ??ng Nai ti b?n)

T? ?i?n c??i (24.000 bi t? tuy?t ti?u li?u php. N?m 2007, Trung tm Sch v K? l?c Vi?t Nam ? trao cho ng k? l?c l ng??i ??u tin vi?t T? ?i?n c??i b?ng th?)

Vua ni vua n??c (t?c S?n Tinh Th?y tinh, Nh xu?t b?n. V?n ha Thng tin, 2003).

Ngu?n: Wikipedia

 

??NG HOA VNG

 

1
M??i con nh?n tr?ng v? tha
Nh? Lai th??ng tr? trn t o xun
Vai nghing nghing su?i t? huy?n
?i g ?o n? trn mi?n tuy?t th?m

2
Xe ln b?i qun hoa ???ng
Qua s??ng tr?ng d?m ph? ph??ng a thu
Ti?ng chim ??t s?ng hai ma
H?t r?i thm l?nh h?ng h? my qua

3
D? bu?n d? gi?c m sa
m nao lng ?ng t? ng s??ng bay
Ng??i v? sao n? trn tay
V?i hi ??m nguy?t thm di gt m?

4
Con khuyn n ht trn b?
Em thay o tm th? ? giang ??u
T??ng x?a c k? trn l?u
Ngy xun gieo nh? tri c?u g?m hoa

5
Tc di cu?i n?i my xa
Vng con b??m nhu? l?n t huy bay
Dng d?ng tay l?i c?m tay
Trao nhau kh?n l?a nh? ngy s?u ??a

6
T? chim thu? ni xa x?a
V? ?y r?t l?i h?t m? cu?i r?ng
T? em khp np hi xanh
V? qua d?c n? h?n anh ?o s?u

7
? th mnh ng?i m?a mau
C?ng ??a anh ??n bn c?u n??c xui
Sng ny ch?y m?t dng thi
My ??u sng th?m tc ng??i cu?i sng

8
Ngy x?a em ch?a theo ch?ng
Ma xun em m?c o h?ng ?o r?i
Ma thu o bi?c da tr?i
Sang ?ng em l?i ??i d?i o hoa

9
???ng v? hi n? m sa
??a theo di m?t n??ng c tm thi
Thi th em ch?ng yu ti
Leo ln cnh b??i nh? ng??i r?ng r?ng

10
Sao em b??c nh? ng?p ng?ng
Bn c?u s??ng r?ng m?y t?ng mai m?
?m v? th?p n?n lm th?
Ti?ng chn cn v?ng n?a t? th? ti

11
?i uyn ??ng tr?ng bay r?i
Ti?ng nghe tha thi?t bn tr?i ch?m ?ng
N?a ?m ??p m?nh ch?n h?ng
L?i nghe hoa l?nh ngoi ??ng thi?t tha

12
Con chim ch?t d??i c?i hoa
Ti?ng ku r?ng gi?a giang h xanh xao
Mai anh ch?t d??i c?i ?o
Khc anh xin nh? l? vo thin thu

13
T??ng thnh c? phi?n bia x?a
H?n du bi?n g?i trong c? lau bay
Chi?u xanh vng ng?c trao tay
T?ng nhau kh?n l?a cu?i ngy rng pha

14
?m di ??m ngt nhu? hoa
Chim ku c?a m? tr?ng t g bia
Em ?i r? tc my v?
Nhn tr?ng n? ?? l?i th? gi bay

15
??i nhau tn cu?c hoa ny
?nh nh? cnh b??m ??i ty h?ng h?
Tm trang l? ? hng th?
Ch? x?a quyn d?c by gi? chim di

16
My x?a c?ng b? non v?
Em x?a c?ng gi cu th? ? ?y
Nh? ?nh bi?t m?y t?m tay
Lng chim bi?n b?c hoa g?y bi ?ng

17
??i ai tr?ng ri hoa bu?n
V?ng em t? thu? theo bu?m gi xui
Chi?u chi?u m? c?ng my tri
Chnh vnh ni bi?c m?t ng?i sao hm

18
Th? thi ph? b?i xe h?ng
H? ng?n ng?t ??c ?i dng nh?n bay
??a nhau ??u r??u hoa ny
Mai ?i d h?c thnh ngoi cu?ng ngm

19
Xu?ng non nh? su?i hoa r?ng
Vo non nh? k? l?ng ch?ng ph? my
V? thnh nh? cnh chim bay
Xa thnh th??ng vc em g?y r?c hoa

20
H?c x?a v? khp cnh t
Ti?ng r?i thnh h?t m?a sa t?n ng?n
Em v? hong tc ma xun
Tr?ng tr?m h??ng to? d??i chn m?t vnh

21
Em n?m ng c?i thu xanh
Mi ??m ?o l m?t nhnh ?i m??i
V? em vng ph? my tr?i
Tay ??m n? h? hoa d?i gt xun

22
Th thi tc ?y ph vn
Th thi l? ?y cn ng?n dng s??ng
Th thi m ph? xe ???ng
Thi th thi nh ?o?n tr??ng th? thi

23
G?y em vc c? my d?i
Tay em mai n? chn tr?i tuy?t pha
Ngy di ng?a so?i c?m ca
Trn cao ng?n n?a tr?ng t ng?m s??ng

24 
Xe l?n bnh nh? b?i h??ng 
Lao xao v r?ng trn ???ng ph? my 
M?a gi?ng rng ?? hao g?y 
?i con ng?a b?ch nm di tuy?t sa 

25 
Chim no ht gi?a thn hoa 
Tay no hong gi?a chi?u t tc bay 
L?a no ph?i n?ng sng ty 
o xun h? n? xanh hoi thu ?ng 

26 
Con chim ma n? ch?a ch?ng 
C?ng bay r?i r trong dng xun thu 
T? em gi?t o ?ng t? 
Nay nghe lng su?i h?ng h? cn ngm 

27 
Thuy?n ai bung li ?m r?m 
Sng thu ngn tho?ng chung tr?ng r ro 
C?a s??ng nh? m? m vo 
Lay nghing b?u n?m r??u ?o tr?m ca 

28 
Ln non cu?c s?i tr?ng hoa 
Xui thuy?n l trc la ? cu s??ng 
V?t con c nh? lng ?ng 
M?i vui l?i th? xu?ng dng su?i t? 

29 
Vo non soi nguy?t t?m ra 
??c trn mai nh? xanh t? l?c th? 
Th? ra l?i ??ng ?u t? 
Mu?n qua hang ??ng s?ng nh? nguy?t ra 

30 
Em nghing nn h? c?u m?a 
Sng ngm my tr?ng n??c ch?a bu?n v? 
Hoa s?u c? c?ng s?u chia 
L? th? xanh t? ??m ?a vng pha 

31 
??t nam c lo tr?ng hoa 
Ma hong cc n? ??p tr u?ng ?ng 
L?i ?em b?u ng?c ra tr?ng 
B?u kh c?t n?m r??u h?ng u?ng xun 

32 
Ng??i vui ng?a ch? xe thnh 
Ta leo c?u trc bn gh?nh thc r?i 
Theo chn chim g?p my tr?i 
L?i qua khi ??ng h?i ng??i tu non 

33 
Bng hoa tr?ng r?ng bn ???ng 
Cnh th?m thng ?i?p v th??ng tuy?t b?ng 
Con ong nh? m?i ra ging 
C?ng nghing ?i cnh nhu? vng r?ng r?i 

34 
Ma xun b? vo su?i ch?i 
Nghe chim ht ni g?i tr?i xu?ng hoa 
Mc bnh n??c mt v? qua 
Gh thn mai n? h?i tr m?n x?a 

35 
Chim t? b? ??ng hoa th?a 
Ng??i t? tc bi?c ?i b? h? ?ng 
Ln non ki?m h?t t? h?ng 
??p ra ch?t th?y ?i dng h?c bay 

36 
Ng??i v? ??nh ni s??ng ty 
Ta ring n?m l?i ??i ngy m??p hoa 
B?n nam c ph? giang h 
Nghing nghing n?m ng?c d?c t huy say 

37 
Tnh c? anh g?p nng ?y 
Chnh chnh gt nguy?t vc g?y li?u d??ng 
Qua sng c k? ch?t bu?n 
Ng hoa vng r?ng bn ???ng ch?m thu 

38 
M?t mai em nh? bao gi? 
Bi du vn m? cho d s?c khng 
Chn chim no ??u bn c?n 
Ng?a xui c k? l?i bu?n d?u chim 

39 
??i ng??i cu?c m?ng thu ?m 
Sng Ngn tr? l? di thm dng nho 
Anh n?m g?i c? ch? hoa 
o em b?ch h?c la ? thi h? 

40 
Em t? r?a m?t chn nh? 
Nghing soi h?t n??c m?i h? khng v? 
Thu h??ng hi?n knh b? ?? 
Ph?n son chm l?ng h?t m lun h?i 

41 
Ta v? r? o my tri 
G?i tr?ng ?nh gi?c bn ??i d? lan 
R?ng x?a c g t? quan 
Ln non tm ??ng hoa vng ng? say 

42 
Ng?a x?a qua ?i s??ng ny 
Cn nghe nh?n l?c ku hoi bi sng 
N??c xui g?n g?n my h?ng 
Ti?ng ca l?nh th?u hong hn gi?c ? 

43 
Hoa ?o t??ng bng ?o x?a 
Thuy?n sang b?n n? dng m? khi v?i 
Hoa d??ng vng nh?t s?u ng??i 
Ta v? u?ng n??c sng khuy kho? lng 

44 
??a nhau ?? chn r??u h?ng 
Mai sau em c theo ch?ng ??t xa 
Qua ? g nh?p cho ca 
N??c xui lm r??u quan h chu?c say 

45 
Kh?n tr?ng t? ?? trao tay 
N?a tan ct su?i n?a mi nghin s??ng 
M?t mai lng c nghe bu?n 
M?nh tr?ng hi?n ho thin ???ng ci ch?i 

46 
Nh?n cheo leo m?c t? tr?i 
Dng chim qua h?i m? ng??i t d??ng 
?nh r?i h?t m?n bn ???ng 
Xun sau m?c gi?a chn th??ng c?i hoa 

47 
N? vng h??ng r? thng ba 
N?a ?m d?y ng tr?ng t tiu t??ng 
Ch?ng nh? c?i li?u b? d??ng 
Tc xanh m??t gi?a v th??ng s?c khng 

48 
Mai no th?m ngt thu ?ng 
L??c em ch?i r?ng ?i dng t? xanh 
?i chim h?ng y?n trn cnh 
Ng?n ng? qun r?a lng mnh ?i?m trang 

49 
Ma xun m?c l trn ngn 
Ma thu m?c ch b??m vng t??ng t? 
??ng nam hoa c thi?n s? 
??i kinh l?y r??u tm h? u?ng trn 

50 
N?n khuya l?a h?t hiu vng 
Trang kinh lc ?c ?i hng nh?n sa 
no ho hi?n ngn hoa 
Ch? no c?n nguy?t trn t o ni 

51 
D? non su?i gi?ng th?m th 
?? tam th? m?ng x g vc hoa 
Ni c hi?n gi?a ta b 
Bp tay h?ng ng?c nng t o tr?ng 

52 
Ti?ng chim trong ci v cng 
N? ra bt ngt trn r?ng qu? h??ng 
Ti?ng em ht gi?a gio ???ng 
Cha v? trong nh?ng thnh ch??ng bng hong 

53 
?? ai nh? h?t hoa vng 
?? ai u?ng c?n s??ng tng tr?ng thu 
?? ai tt c?n m?ch s?u 
Th ta ?? tc ln c?u ?n ai 

54 
Em v? s??ng ??m hai vai 
D?u chn l cnh lan di n? ?m 
T? em h n? c??i huy?n 
Ma thu ?i m?t trn mi?n c? hoa 

55 
Gu?c mn l?n ti?ng s?n ca 
S? v? ch?ng g?y trc qua c?u ny 
Ng b? su?i l?nh hoa bay 
Th??ng sao ging n??c tri hoi thin thanh 

56 
C con c m?i c? xanh 
B?i ln ngu?n c?i t?m nhnh su?i xun 
N?a dng c g?p ph vn 
H?i sao my b? non th?n xu?ng ch?i 

57 
D mai l?u c? chn tr?i 
Kh?i h??ng l c? khc ng??i trong th? 
Em cn ?ng m ?o t? 
Tc x?a d c by gi? s??ng bay 

58 
Ln non ng?t ?o hoa ny 
Soi nghing ?y su?i bng ai nh?t nho 
Nom hoi ch?ng r l ta 
T?m xong khoc o ht ca v? lng 

59 
Tay ?eo vng ng?c xnh xang 
o em bay gi?i t? vng thi?t tha 
B??c chn tm chn ta b 
Ng?ng ?y n h?i: ?u l v minh 

60 
H?i con v?c ??u b? kinh 
C? sao l?n ??n ci hnh khng h? 
V?c r?ng: th?a bc thin th? 
M?c chi ci o thi?n s? ?m ? 

61 
N??c ?i t? th?a bao gi? 
Dng xui ng??i ??ng trn b? ng xui 
Ch?ng ?u d??i b?n hoa t??i 
Bu?c thuy?n x?a ? c ng??i ng sng 

62 
T? hm em b? theo ch?ng 
o tr?ng em c?t o h?ng em mang 
Chi?u nay gi? l?i bng hong 
M??i n?m o c? hoe vng l? xanh 

63 
?i chim nho nh? trn cnh 
Gi?c nhau ?an t? c? xanh bn ???ng 
N?a ??i my n??c du ph??ng 
Thi?n s? ng?t c? cng d??ng ph?t thn 

64 
G chi?u n b?i s??ng ln 
H?i ra m?i bi?t n?i yn cnh vng 
Bn m? ch?n co ?n hang 
Chim ku nh? l?nh ti?ng nng ngn nga 

65 
Cu?i xun ta l?i tm qua 
Ti?u th? chi m? th?m hoa d?i tn 
S?m thu ta ?nh ? sang 
Bn ???ng c? m? l?i vng cc hoa 

66 
Trc th?a c?ng gi ? h? 
Em ra t?a c?a ngh? ch?a l?y ch?ng 
Sng ?i xanh nh m?t dng 
Ma xun c?p r? ra ??ng v?t hoa 

67 
???ng di xao xc chim ca 
Ng??i cn khoc nn theo t d??ng nao 
Vn c? by tr?ng bng ?o 
Sao ln ni th?m tr?ng vo chn khng 

68 
??i thu v?t su?i my h?ng 
Chim xanh lc ?c ng??c dng hoa tin 
B?c s?u l?a l?n ch? em 
L? x?a ai ? ?? nn d?u ny 

69 
?n em nh? ngng chim tr?i 
Bi xun s?m ??u chi?u d?i khi thu 
Em cn o tr?ng ngy x?a 
Trong anh mun th?a bao gi? l? hoen 

70 
Kh?i tr?m th?m t?ng kinh hi?n 
Mu xun m?ch l?nh trong mi?n x??ng da 
V??n cha c n? hm ca 
S??ng khuya: php b?o tr?ng t: v mn 

71 
Mai t??i cnh n? bn c?n 
M?a bay l?m t?m cnh h??ng tr?ng ng?i 
Thu ?ng tng ?n kho tr?i 
H?t r?i r?ng ng?c cnh r?i r hoa 

72 
C?ng lng m? cnh sao sa 
Nh lan long thong ti?ng g xm mai 
Ln cha dng d?a hoa nhi 
Ch?t vi?n tr?ng l?nh trn hi t? s? 

73 
Chung ngn chi?u l?ng tr?m t? 
Ti?ng l?i ??m h?t thin th? b?nh b?ng 
?i?u v? tay gi?u chm bng 
Gt chn ??t ph?t tr? h?ng h?ng sa 

74 
Bng tr?ng t?ch m?c hin nh 
Thnh ?n n?y h?t t? b quy?n h??ng 
Gi thu t? ?? tha ph??ng 
V? trn h?c g? bn ???ng l?ng im 

75 
o em v?t tm ngn sim 
N?a nao n?c g?i n?a im l?ng ch? 
Yu nhau t? ?? bao gi? 
G?p ?y gi? b? h?ng h? khi bay 

76 
Tnh c? nh? ni g?p my 
Nh? s??ng ??u cnh hoa g?y tiu dao 
T?nh ra th gi?c chim bao 
Chuy?n m??i n?m c? l?i nao nao lng 

77 
Cnh sen l ch?u s??ng trong 
o ni xm v?t tr?i hong bu?n v? 
Tay no nghing nn th? che 
Tay no l?n chu?i b? ?? xanh xao 

78 
?i my l ph??ng c?t cao 
?i mi chn ?ng kho ?o r?ng m? 
Ti?ng nng v? b?c thnh th? 
T?ng dng kinh tu? trn t? khi my 

79 
Tc em r?ng ngt h??ng say 
Tay em di n? hoa lay dng ng 
M?t xanh b?n nguy?n di ? 
B??c tr?m h??ng nh? l?n t d??ng chim 

80 
M?t nng ru chi?c ni m 
Ru h?n ti ng? ngn ?m tuy?t v?i 
Em l hoa hi?n dng ng??i 
Ti l cnh b??m cung tr?i v? say 

81 
M?t ?m n?m ng? trong my 
Nh? ?u ti?n ki?p c cy h??ng tr?i 
Cy b??i tr?ng ngt h??ng ??i 
N? l tay ph?t ch? ng??i qua sng 

82 
Non xanh khoc o s??ng h?ng 
Con chim ?i?m tuy?t ngoi ??ng v?t bay 
Ti?ng ku l?nh bu?t lng tay 
Ngn bung l?i ch?t tun ??y lng hoa 

83 
Em bn c?a chu?t tay ng 
C?i lan ?ng m?c n? qua m?y nhnh 
Ngy em ??p o h? xanh 
Con uyn tha thi?t trn cnh g?i thu 

84 
Ni v? khp c?a cha tu 
S?m mai m? c?ng qut thu v??n h?ng 
Thu v??ng ng?n ch?i ?i bng 
Tho?ng dng h??ng l? b??m vng cnh duyn 

85 
S? ln cht ??nh r?ng thi?n 
Trong tim ch?t th?p m?t vi?n t d??ng 
Ngn tay n? n? ?o h??ng 
C?m nghing t?nh ?? m?t ph??ng di?u v?i 
86 
M?t dng hoa n?i trn tr?i 
M?t dng hoa n? trong ng??i tr?m t? 
Cnh no m? ci khng h? 
Phi?n b?ng tuy?t kh?m m?t t? kim cang 

87 
Th? em ??p n? lan vng 
L?i em gi ni chin ?n tho?ng xa 
o em ph?t ci di ? 
Ngn chn em n? cnh hoa ??i t? 

88 
Chnh vnh ??u tr??ng thi?n s? 
C?a non khp ?i s??ng m bng ai 
Non xanh ??m h?i trang ?i 
Tr?m n?m cn l?i d?u hi ??ng hoa 

89 
Ngy x?a bn d?u vng hoa 
Chi?u chi?u k chng n?m ra ng tr?i 
N?m sau em b? ?i r?i 
Ta v? ng?i l?ng m?a r?i gi?u bu?n 

90 
Trn n?n g?ch n? ru phong 
X?a ph?i nh ?i?u gi? hong ?o qu 
Tr? ?o bi c? xanh r 
???c thanh ki?m qu? bao k? thu han 

91
Non ?em nh?n nh?t trong thnh
Cho sng ch?a tr? y?m xanh d??i c?u
Ng??i cn d?t l?a t?m du
?m nghe m?a r?ng thin thu ngoi gin

92
Ni nghing su?i v?t t? ?n
Nhn ngoi th?ch ??ng m?a vng l?a th?a
Nghing bnh tr nh? h??ng x?a
T? vng hoa n? by gi? vng hoa

93
Sng nghe lan r?ng mi nh
Ch?ng nh? m?a nh? ni xa ma ny
???ng v? m m?t ngn my
V? nam ?i cnh chim bay x?c xo

94
My d ch?ng ch?t non cao
???ng v? d ch?ng sng ?o nng su
?m ?m lng d?c n?o s?u
Th?m tr?ng ng? t??ng hoa cau r?ng th?m

95
Nh? cha gi?t l? khn c?m
D??i tr?ng l?p lnh nh? trm vn qu?nh
Nghing ly mnh c?n bng mnh
Tay m v nguy?t m?t bnh my bay

96
G?i tay n?m c? n?m say
G vo ? t?ng m?t vi bi?n kinh
Mai sau tr?i ??t thi bnh
V? l?ng ni ph??ng m?t mnh cu?ng ca

97
Gy gin thin l vng hoa
Ln non c?t c? l?p nh t? my
Xu?ng ??m tt c xu cy
B?i khoai vi l?a n?m di nghe chim

98
Khch xa nh? ??n nhau tm
Ln ??i tr?y m?t gi? sim lm qu
H?ng n??c su?i th?t bnh tr
Hi b?u n?u bt canh hoa c??i khn

99
Vo hang ni nh?p ni?t bn
Tinh anh n? ?o hoa vng c?a khe
Mai sau th ch? no nghe
Tm ln xin h?i m?t b my xanh

100
Hoa vng ta ?? ch? anh
Hi?n thn ta ht trn cnh tm mai
Tr?n gian cho ci m?ng ny
Sng Ngn tm m?t b?n ngoi ho duyn


Bi th? ny ? ???c nh?c s? Ph?m Duy ph? nh?c thnh bi ht ??a em tm ??ng hoa vng.

Ngu?n: Ph?m Thin Th?, ??ng hoa vng, C?o Th?m xu?t b?n, 1971

https://www.thivien.net/Ph?m-Thin-Th?/??ng-hoa-vng/poem-7nvHkfkxqjn6llEbexL2og

Comments are closed.