Sinh m?nh (k? 3)

Ti?u thuy?t Bch M?

 

Nh?ng ngy cu?i cng c?a n?m th? chn ? l?p h?c tr??ng thnh c?a t?c ng??i Kogi, v? tr??ng lo b??c vo v ??a cho ng??i nam m?t chi?c l ch? cn tr? nh?ng ???ng gn xanh v su l v b??c ra. Ng??i nam nh?m m?t l?i v ngay l?p t?c hon thi?n cu tr? l?i cho ch? ?? ny r?ng:

L c?ng l ta, ta c?ng su

Th?i gian su b?nh, l xanh mu

Ng??i quay v? v?i tm thanh t?nh

Cy n?y ch?i xanh su bi?t bay.

Chi?c ?ng g? ??ng vi trong tay ng??i nam b?t ??u xoay nh?ng vng xoay t?nh t? ??u tin. Ng??i khng tm cch ?i?u khi?n nh?p ??, s? qun chi?u t? tm th?c ? c m?t thnh m?t t?nh th?c. Ng??i nam ??ng d?y l?y m?t cht vi m?n vo ??u cy r?i cho ln mi?ng n?m tr?i tr?ng thi nh? nhng, tinh khi?t c?a s? th?u c?m thn tm, v? tr?.

M?t tr?i ln ch?n ?y nh? v?a r? m?t c?n m?a di c?a n?n v?n minh ngoi kia. nh sng chi l?i m long lanh n??c m?t. Ci nng b? ?ng c?c b?i nh?ng s? va ch?m b?t ng? v?i mi?n v ?u trong tr?o ny. Ng??i ? th? gi?i bn ngoi khng hi?u v sao ? ?y chng ti c th? bi?t ???c m?i s? bi?n ??i v t??ng t?n tr?ng thi c?a ??t ?ai, mi sinh c?a h?. Chng ti khng ?i ra kh?i ng?n ni ny. Chng ti khng dng nh?ng ph??ng ti?n k?t n?i, th? m loi ng??i hi?n ??i cho r?ng ? l ph??ng th?c duy nh?t ?? con ng??i c th? t??ng tc v hi?u r v? nhau. N?u qu? th?t m?i th? ch? t?n t?i h?u hnh nh? ng??i th? gi?i ngoi kia v?n ngh? th m?t tr?i, m?t tr?ng… ?u cn l ph??ng ti?n chung. N?u ch? l?p lu?n nh? v?y th nh sng, khng kh v n??c ?t h?n ? ph?i phn chia thnh ph?n cho nh?ng n?i chng t?n t?i… V?y nn, c th? ni chng ti ? thng qua m?t tr?i, thng qua m?t tr?ng, khng kh, nh sng, ??t, n??c… m chng ti th?y r m?i s? vi?c. Thng qua nh?p ?i?u c?a b?n ma, chng ti bi?t ???c ti?n trnh c?a loi ng??i. Thng qua ti?ng ni c?a ??t ?ai, chng ti ?o ???c lng tham c?a ng??i hi?n ??i. V thng qua s? linh thing c?a v? tr?, chng ti bi?t ???c nh?ng ?i?u ph?i ??n.

T? tin ?ang b??c nh?ng b??c ?i bu?n b, ?ang quay l?i v?i n? l?c th?c t?nh v c?u r?i. V ti?ng tht c?a t? nhin ch? ?ang ???c ?p l?i b?ng nh?ng l?i c?u nguy?n ??n l?.

Trn chi?c l l b?n ?? c?a nh?ng vng ??t m ma Xun ?ang ng?n l?i. N?i nh?ng c?n m?a ?i qua khng ?? l?i n??c cho cy c?i m ?? l?i n??c m?t d??i chn ng??i tr?ng tr?t. T?nh th?y nh?ng l?n ni xanh tr? tr?i nh? s?p b? cu?n vo h? khng kh?ng l?, th?y nh?ng cnh chim ?ang ??p quanh m?t mi?ng ni l?a ch?c ch? th?c d?y, th?y cn trng thot xc v ch?t trn nh?ng chi?c l kh bay, th?y con sng hnh b?u d?c ?ang gi? nh?ng gi?t n??c cu?i cng cho my tr?i thng su, th?y nh?ng sinh linh ? ho vo bi?n l?n ?ang trnh di?n cu?c thi ho r?ng cng c chp, th?y nh?ng ch Vo?c v?i nh m?t t? hi?n ho, thn thi?n thnh ?i m?t s?ng s?t c?a ng??i ngoi hnh tinh l?c lng, th?y nh?ng b?c ? x?p ng??i tr?m n?m vi?ng Ph?t, th?y m?t thn quen d??i tn cy hoa Thn Mt ??i m?a v?

V ng??i nam ? l?ng ??n n?i ny thnh m?t mu tm thng n?m.

***

L?n ??u c?t tc, Bin th?y ton thn mnh ?au nhi, c?m gic nh? cy c?i v?a tr?i qua m?t c?n bo l?n. S? ?? gy, xc x? v m?t mt ??n l? th??ng. Trong m man c?n s?t, Bin ??ng np mnh vo m?t vch t?i. nh sng l?t qua mi l soi l? m? dng ng?i c?a chng trai m??i tm tu?i. ?i m?t khp h?, tay c?m m?t ?ng g? ??ng vi v mi tc di nh? ph? kn m?t thn tm quen thu?c.

- Chng ta khng phn bi?t nam n?.

– Tri ??t l n?i sinh s?ng c?a mun loi, hy tn tr?ng t?ng g?c cy, ng?n c? v cy c? c?ng c ??i s?ng ring c?a n.

– V?n v?t ??u lin quan v?i nhau m?t thi?t v v?y ph?i bi?t tn tr?ng tr?t t? c?a thin nhin. Ph ho?i ??i s?ng thin nhin chnh l h?y ho?i ??i s?ng c?a chnh chng ta.

Gi?ng ni nh? quen s? m quy?n thu?c ?y nh? nh?ng b??c chn nhch Bin ??n ng?i vo ch? ng?i x?a c?. M?t chi?c l ??ng b?t ??u tan nh? trong ?i mi khp. C m?t dng su?i mt l?nh ?i qua ??nh ??u, ch?y d?c hai m?ch nhm ??c. Nh?ng t? bo b?ng n? v th?p sng. Con chim thin ???ng nh? ti?ng ht c?a mnh tu?t trn m?ch n?ng. L?m t?m s??ng v ph?n hoa ??u trn mi tc, tc Bin b?t ??u m?c di nguyn thu?. Nh?ng m thanh tr?ng l m?t l?i cho ?n yu th??ng. Bin th?y mnh th? ?u v trong su?t; th?y mnh l??t ?i trong hn hoan cy l, th?p thong h??u nai ?ang trn xoe m?t v?y cho, th?y c? gi l?y thn ma cy lm g?y, ?i v? pha tr?m n?m b?ng mi tc v?i n? c??i.

Bin chong t?nh. Mi tc di xo?n xt, th?m ?m mi xng l r?ng. Mi?ng v?n cn ng?m chi?c l v?a chuy?n sang mu huy?t d?. ?i m ?ng mu n?ng s?m. Chim khch ku vang v??n ??i nh? v?a l?u luy?n ?n ti?n m?t c? nhn.

***

? l m?t c?n m?a r?ng thng su. Ng??i m? t?ng ngn tay x??ng di s?m n?ng ra v ??t ?on ng??i xu?ng d??i b?i cy nh?, Ng??i b?o: ?y l k? ngh? thi?n c?a nh?ng linh h?n b nh? nhi?u t?n th??ng. ? ?y, m thanh nguyn th?y c?a M? Thin Nhin s? thanh t?y v ch?a lnh cho cc con. Cu?c d?ng chn vo nh?ng ngy s?p ??n c?a cc con s? l n?i m cc con ? nghe ra t? nh?ng thanh m ring bi?t dnh cho mnh ? n?i ?y. Ta s? ??i cc con ? ? ?? g?i t?i cc con nh?ng thng ?i?p m?i v? cu?c hnh trnh ??n mai sau.

M?a lun ??ng ngoi nh?ng cu?c chuy?n tr c?a con ng??i nh?ng m?a lun c m?t trong n?i nh? c?a h?. Ti?m th?c v?a cho Bin m?t c?m gic m?i m?, v?a ?em ??n m?t c?m gic thn quen khi nh?ng l?p v? cy b?t ??u chuy?n mu ??t th?m. Trong ci t??ng ch?ng nh? l?ng im ny l c? man h?i sinh v chuy?n ??ng. M?a r?i bu?i ??u l m thanh c?a l cnh cy l?n, l thanh m c?a chim chc v th r?ng. M?a lun b?t ??u nh? nh?ng m?i kim chm bn ng?t xuyn vo tr nh?. Nh?ng gi?t n??c ??u tin th?m vo thn cnh ??t ?ai khng ph?i l n??c m?a m l n??c c?a nh?ng ngy n?ng kh?c, l b?i b?m c?a tr?n gian, l nh?ng l?i nguy?n c?u ???c tr? v? c?a sinh linh, cy c?. M?a l m?t bi kinh m l?i sm h?i lun vang ln tr??c h?t. V m?i an vui ??u lun ???c b?t ??u b?ng m?t n?i bu?n. M?a b?t ??u cho cy l, ??t ?ai ni ti?ng ni ring c?a mnh. Bao h? n? i ? x?ng x?c thnh mi h?ng c?a ??t. C?n m?a n?u n?a ch?ng, m?a d? th c?ng nh? tm con ng??i khi ch?a ??n ???c ch?n bnh yn, s? h?n h?c, d? ??ng, qu?t qu?o su?t b?n ma.

Bin nghe r ti?ng th?m ht v gin n? c?a v? cy, c?a ? nng. Th?nh tho?ng, m?t c?m gic bi?t ?n l?i ??n. Bin b?t ??u c?m nh?n s? hi?n h?u c?a mnh, ngay pht giy ny, ? ?y… M?t m thanh c?a s? bi?t ?n, tha th? ho quy?n ?ang ??n: S? bi?n m?t c?a m?t suy ngh?, c?a m?t chi?c d? dy, c?a m?t l gan; s? bi?n m?t c?a nh?ng h?i th? m?t nh?c nh sng t? nh?ng gi?t m?a ?ang nh?n, lm m?, lm m? h?n, m? ??n khi chng ta b?t ??u qun, qun, ch?a t?ng hi?n h?u… v chuy?n ??i thnh m?t mu xanh an ho, bnh d?.

m thanh ch?a lnh b?t ??u b?t k?t n?i v?i t?t c? nh?ng con ???ng, b?t k?t n?i v?i nh?ng r? cy v??n di. Nh?ng bn chn b?t ??u b?t k?t n?i v?i ??t ? d??i chn mnh. Khu r?ng b?ng ln m?t l?ng im hn hoan. Bin th?y nhi?u ??o nh? yn bnh n?m quanh nh?ng h?c ?. Sng su?i ??u ? v ?ang ? ?y. Nh?ng h? n??c, nh?ng khu v??n t? do khng ro ch?n. Nh?ng mi tc c?a m?a ch?m ??t m??t m, nh?ng bn tay l cnh ?ang n?m l?y nhau r?n r. Nh?ng b?c ??ng, sn h?n ? ngu?i lnh. Nh?ng g?c r? tham i ? ha thnh tn tro. Nh?ng bng hoa v?a m?c ra t? tn tch g? m?c, cy kh. Nh?ng con chim chi?u ? tm th?y l?i gi?ng ht bu?i ban s?.

Con ??ng ??m b??c chn mnh ? di r?ng bao nhiu m hy b??c b?ng nh?ng b??c chn ?? ??y tm hu?. Nh?ng b??c ?i s? khng d?ng khi con ??ng l?i, v s? nng con qua bao ng?n ng?i, vui bu?n.

Khi con ? ?y, s? c m?t v qun chi?u ? ??a con ??n kh?p m?i n?i. D??i c?n m?a lun c m?t kho?ng tr?i th?p n?ng. D??i con ???ng ??t ? ny l dng ch?y c?a n??c, c?a s? s?ng. Ti?ng ht, ti?ng c??i l m?t hnh thi khc c?a ti?ng tht, ti?ng khc c?a mun loi. N?i con ??ng l ? m?m hay n??c c?ng ?i?u ? n?m ? s? th?u hi?u c?a con. M?t tr?i v?n chy bn ngoi c?n m?a v lun c m?t trong nh?ng c?n m?a. V m?t tr?ng khng ??n ?? xua tan bng ?m m ??n v nh?ng l?n con m? c?a tm tr mnh. S? lun lun t?n t?i m?t n?i dnh cho nh?ng c?n m?a cu?i ngy tr ng?. Cnh r?ng c?a s? th?c t?nh lun t?n t?i trong m?i chng ta. C?n m?a ny r?i s? ra bi?n theo nhi?u cch. Hy l nh?ng gi?t n??c tinh lnh ?? nui d??ng trng kh?i. M?i m?t cu?ng m, h?i h?t l m?t u? tch t?. Con hy nh? mnh t?ng l m?t gi?t s??ng trong. N?i ?y ch?ng ph?i l ??i d??ng sao?

Bin th?y thn tm du d?u v nh? nhng nh? ?ang th? mnh trong n??c th?m. ? ? ph? ru xanh, san h v nh?ng loi th?y sinh qu?n t? d??i bng ngn. ?i ln ni c?ng l ?ang tr? v? v?i bi?n. Trong ci h?u h?n c?a hnh tinh l nh?ng mnh mng, v h?n ta ch?a t?ng bi?t ??n.

Xin cho!

Ti l ??i d??ng.

Ti l n??c.

Ti l ph?n l?n c?a hnh tinh ny.

Ti hnh thnh nn n.

M?i dng ch?y, m?i ?m my, m?i m?t h?t m?a, t?t c? ??u tr? v? v?i ti b?ng cch ny hay cch khc.

M?i sinh v?t ? ?y ??u c?n t?i ti.

Ti l c?i ngu?n.

Ti l n?i t?t c? sinh ra.

Con ng??i

B?n h? c?ng ch?ng c g khc bi?t

Ti khng n? h? ?i?u g

Ti cho

H? l?y

Nh?ng ti lun c th? l?y l?i.

? chnh l cch m?i th? v?n ?ang di?n ra.

?y khng ph?i l hnh tinh c?a h?

Ch?a t?ng

V s? khng bao gi?

Nh?ng con ng??i, h? nh?n nhi?u h?n cho

H? ??u ??c ti nh?ng l?i mu?n ti nui s?ng h?.

(Lm g m c chuy?n ?)

N?u con ng??i mu?n t?n t?i trong t? nhin v?i ti v tch kh?i ti

Ti mong h? l?ng nghe th?t k?.

(Ti s? ch? ni ?i?u ny m?t l?n duy nh?t)

N?u t? nhin khng ???c b?o t?n

Con ng??i s? khng th? s?ng st

(??n gi?n v?y thi!)

Ti khng c?n bi?t l c s? t?n t?i c?a con ng??i hay khng

Ti l ??i d??ng

Ti ? t?ng bao ph? ton b? hnh tinh ny m?t l?n.

V ti lun c th? l?p l?i m?t l?n n?a.

Hoa t?o ?ang bng pht

Th?y tri?u ?? l m?t tn g?i m? mi?u mang l?i nhi?u ci ch?t…

? l t?t c? nh?ng g ti mu?n ni.

***

M?a v?n r?i, trong n?n m thanh tr?ng tinh khi?t c?a ??t tr?i, nh?ng ti?ng ni tu?n t? vang ln. ?m my l m?t mn ?nh r?ng b?n chi?u ?ang cng chi?u nh?ng th??c phim c ??ng c?a qu kh?. Nh?ng chuy?n tu lun h?i khi ??n lun ch?t nch v h?n ??n, nh?ng hnh hi hao khuy?t, mo m, d? h?m, lo?t lo, l?nh k?nh chen chc nhau. L? l c? cng chen chc h? cng t?t d?n v? pha sau, v n?u khng nh?n ra ???c quy lu?t ? h? s? b? r?t xu?ng nh?ng con tu ?m my hnh th. V hnh trnh ?? m?t l?n n?a b??c ln con tu l?n ny ???c tnh b?ng tri?u n?m thin h nh sng. B??c qua m?t v?ch sng ?o xung t?n ngh?, nh?ng sinh linh gic ng?, sm h?i ???c ??nh danh b?ng m?t ch?m sng c?u v?ng v yn v? vo m?t ?i?m c?a d?i my xanh m?m m?i.

T? ?i?m k?t n?i ny, m?i sinh linh ???c kch ho?t m?t n?ng l??ng t??ng ?ng v?i t?n th?c k?t n?i c?a mnh. Bin nghe gi?ng ni c?a m?:

– Con hy gip ch c nh? ny ???c ra sng, con nh!

– Con hy l?ng nghe ti?ng cn trng trong ?m. B?n nh?c ny th?t tuy?t ph?i khng no?

Ti?ng g gy sng l m?t qung tu?i th? c?a con. Con nh? m? ng?i bn b?p l?a. Hnh nh? nh?ng bu?i sng c?a cu?c ??i con ??u ???c b?t ??u t? ti?ng g v b?p l?a c?a m?. B?p l?a ?y ?ang s??i ?m con, ?ang lm cho con sng thm ln. Con nghe ti?ng roi cy ?ang qu?t vo thinh khng r?i vung ln m?t v?ng n??c b?c. Con ? ng?i trn b? c? ? th?t lu ?? nhn cha d?t tru cy ru?ng. B? c? ?y lun xanh m??t trong gi?c chim bao x? chi?u c?a con. Con nghe ti?ng tt n??c ln ??ng nh?ng ?m tr?ng h?n, nghe ti?ng d?m khua xanh r?p bng tre gi. Con nghe ti?ng m? cha ?ang g?i tn con trn ??u ng?n ni. Ti?ng g?i thi?t tha h?t nh? lc ny. Con ?ang nghe!

Nh?ng chi?c gi?ng lng trong gi?c nh? n?ng n?c mi thu?c tr? su. M?i ng??i t?ng l c? dn lng ??u ngang qua ? v x? vo m?t t. La trn ??ng chn khng ci ??u th?m h??ng n?a m c? chai l, ng?o m?n. Lng gi?ng, m?ch sng trong, su?i mt ? gi?n ng??i m l?p c?n. Con ? qua m?y hnh hi ?? h?c cch l?ng ??c kh?i trong.

V? tr??ng lo m? m?t v b?t ??u c?t l?i: Cho ?n nh?ng linh h?n ? h?i quy. Chng ta ? tr? l?i n?i ny, nghe l?i gi?ng ni thn th??ng c?a m? cha mnh. Nh?ng th?c ra ? t?t th?y ??u l chng ta ? nh?ng hnh th?c, vai tr khc. Chng ta ? bi?t mnh khng ch? c m?t ki?p s?ng, m s? s?ng s? lun di?n ti?n b?ng cch nh? lc ny chng ta ?ang th?c hi?n. Trong ti?m th?c c?a chng ta lun l nh?ng hnh ?nh, m thanh th??ng thu?c: m?t bnh minh, m?t hong hn, m?t ?m tr?ng… Ci m chng ta nh? khng c? th? l ng??i no, l?i g. Ci chng ta nh? chnh l v? tr? v s? bao hm n. Th? qu gi nh?t m cc con c ???c khi c? th? v?t ch?t m?t ?i l g? ? c ph?i l hnh ?nh nh?ng nn vng, c?c b?c hay l m?t tr?ng thi an l?c c?n c? Chng ta ? lm g cho nh?ng ki?p s?ng mai sau c?a mnh? Th?c t? nh?ng g chng ta t?o tc v ?? l?i hon ton khng ph?i s? ?? l?i cho con chu hay m?t ai khc. Con chu l tn g?i c?a m?t hnh th?c t?n t?i v?t ch?t c?a chnh chng ta by gi?. M?i s? t?o tc v ?? l?i ?y chnh m?i chng ta ? ?y s? l ng??i nh?n l?i, th?a h??ng v lnh h?u qu?.

Chng ta ? cch th?c t?n t?i khi th? ?u ? r?t thnh thi?n, ? ???c m? cha d?t ?i, l?u gi? nh?ng hnh ?nh ban s? h?n h?u. Con ng??i v?t ch?t lun mu?n quay v? tu?i th?, s?ng mi v?i tu?i th? nh?ng l?i ra s?c bi?n ??i nh?ng hnh ?nh v?n ??p ?? c?a tu?i th?, ra s?c l?p v xo nh?ng tr?ng thi m t? nhin v?n d? thu?c v?.

??t v tr?i ?ang d?n m?t k?t n?i v?i nhau. Nh?ng tia n?ng, h?t m?a s? khng bao gi? cn nghe h?i ?p c?a ??t m?. Thay vo ? l b tng, s?t ?, inox, nh?a, nh knh… s? th? uy b?u kh quy?n. Nh?ng c?n gi ch??ng ?ang qu?n quanh nh?ng b?c t??ng t? k?. Khi lng tham n?i ln sinh m?nh s? chm xu?ng. M?i m?t s? b?a bi, v tm s? l ngn v?n l?i tn, bi?n m?t. M?i m?t v minh, tham tn l m?t hu? di?t!

T?t c? sinh linh ??u c quy?n ch?n ??i s?ng ring c?a mnh. V trn ph??ng th?c ?, m?i sinh linh s? quy?t ??nh qua l?i ??i s?ng v?t ch?t c?a nhau. Chng ta khng l duy nh?t, khng th? ??ng ngoi di?n trnh ti?n ho chung ???c. M?i m?t ni?m, m?t suy ngh?, m?t hnh ??ng ??u ?nh h??ng ??n cng cu?c chung ny. Cc con ng?m hoa n?, chim ng??ng v? ??p c?a tr?ng trn, cho ?n m?i s? sinh ra V?y cc con c bao gi? ng?m hoa tn, chim ng??ng v? ??p c?a tr?ng khuy?t, cho ?n nh?ng s? m?t ?i, cho ?n nh?ng ci ch?t v?t l c?a mnh ? m?t ki?p no ? ch?a? N?u m?i chng ta ??u cho ?n ???c ci ch?t c?a mnh trong s? hi lng, thanh th?n th chng ta ? khng c?n c m?t ? ?y, chen chc v t?i l?i. Hy lun nh? cch mnh ? b?t ??u cu?c hnh trnh c?a mnh nh? th? no. ??ng nhi?u lo?n, ??ng b?t an, b?i hnh trnh v?n d?m ??u lun ???c b?t ??u ? m?t tm h?n tinh khi?t nh?t.

Thin nhin v t?t c? nh?ng g bao hm thin nhin ??u l M?. M? khng c?n chng ta bo ?p, khng ch?p nh?n nh?ng ??a con ngng cu?ng, v ??o. Thin nhin s? khng bao gi? m?t ?i, thin nhin ch? t?n t?i theo mong mu?n c?a cc con m thi. V s? thay ??i ho?c bi?n m?t c?a t? nhin c?ng ch? n?m trong s? mong mu?n thng qua hnh ??ng c?a cc con. C?t li c?a t? nhin l s? cn b?ng. ? c?ng l c?t li c?a s? s?ng.

Nh?ng bi h?c ban s? s? lun l nh?ng bi h?c l?n v ngh?a c?a m?t ??i ng??i. Chng ta ch? c?n h?c cch yu th??ng ?ng ??n. Ch? c?n m?i ng??i ??u bi?t trn qu h?i th? c?a mnh nh? lc ny l ??. M?i hnh ??ng c?a chng ta khng ngoi s? m?nh ?em ??n bnh an cho chng ta. ? ?y khng d?y g v? yu qu hay b?o v? mi tr??ng s?ng c?a cc con sau ny. ? ph?i l m?t b?n n?ng. Cc con ??u c kh?i ??u nh? nhau, v t? nhin s? h? tr? cc con trong qu trnh hon thi?n mnh. Nh?ng r?i, m?i l?n quay v? ?y, t? cc con th?y mnh ? c m?t s? tr? v? an lnh ch?a? Sau m?i l?n h?i quy n?i nui d??ng, cc con l?i thm x? xc. M?i th? ?ang t? l? thu?n v?i nh?ng h?i th? g?p gp, chen chc v ?u?i s?c ngoi kia. R?ng ?ang d?n m?t ?i trong t?ng pht, t?ng giy. Rc, kh th?i cng nghi?p ?ang nung ??t b?u kh quy?n

(Cn ti?p)

Comments are closed.