Sinh m?nh (k? 8)

Ti?u thuy?t Bch M?

 

M?t tr?i v?a khu?t ni c?ng l lc T?nh ? t?t xong m?t ?i bm tc di cho Bin. M?t c?n m?a sao b?ng v?a mang nh?ng nguy?n c?u c?a chng sinh x?t qua cnh r?ng. H? ng?i bn nhau v cho ?n m?t c?n m?a tr?i ?ang ??n. M?t c?n m?a l?ng l?y ph? trn trn ??i v?ng: Ma no ? chn th?m, ma no v?a n?y m?m, ma no chu?n b? gieo tr?ng, ma no c?n m?a ??n thi mang nh?ng nh? th??ng xa v?ng. M?a chan vo bn tay kh nh?ng con ???ng s?ng n??c, chan vo tr nh? nh?ng gi?t m?m xanh trong. M?a chan vo gi?i h?n ??i s?ng nh?ng t??ng th? v bin. Ng??i ??n m?t ??t ?i khi ch? ?? g?p l?i m?t c?n m?a, g?p l?i nh?ng cnh l ??ng l?ng trong n?ng s?m. R?i cu?c dong ru?i s? b?t ??u theo cch h? mu?n b?t ??u l?i m?t cu?c g?p g? khc. Nh?ng c?n m?a l?ng l? l nh?ng c?n m?a l?ng l?y, v ng??i ? tan th?m vo ??t tr?i khng cn cht b c?n no. Khi ng??i th?y ???c r?ng n??c l nh sng, mn ?m c?ng l nh sng th b?n lun h?i ? ? l?i pha sau l?ng. S? t?n t?i ?ch th?c lun n?m ngoi gi?i h?n hi?u bi?t c?a con ng??i nh? nh?ng g Bin v T?nh ? tr?i nghi?m; v s? t?n t?i c?a m?i ng??i khng n?m trong s? hi?u bi?t c?a nh?ng ng??i khc. M?i s? c m?t b?ng hnh t??ng ho?c v hnh trong v? tr? ??u nh?m k?t n?i th? gi?i. ??i s?ng l m?t d?ng t?n t?i v?t ch?t n?u ta ??ng yn m?t ch?. V s? l m?t d?ng t?n t?i c?u thnh c?a vi quang, linh th? n?u ta bi?t cch ch?n v? tr v kho?ng cch thch h?p khc ?? quan st.

V nh? khi ta ng?i trong m?t c?n phng th th? ta th?y l nh?ng n?i th?t xung quanh c?n phng, nh?ng n?u b??c ra ngoi, ta s? nhn th?y nh?ng ngi nh, nh?ng con ???ng, cy c?i xung quanh N?u ta c th? bay ln khng trung, th? ta nhn th?y s? l c? s? h? t?ng c?a m?t vng ??t V?y nn, ? ??i s?ng, ci chng ta ch?a bi?t ho?c khng nhn th?y th khng h?n n khng t?n t?i. Th? nh?ng c k? cho r?ng, nh?ng ?i?u m ch? c m?t s? ng??i bi?t cn nh?ng ng??i khc khng bi?t ???c, ?i?u ?y ch? l t??ng t??ng. H? khng bi?t m?t s? th?t r?ng, con ng??i s? khng bao gi? t??ng t??ng ra ???c ?i?u khng t?n t?i. S?c m?nh c?a gio d?c l yu th??ng v k? lu?t. V ?y c?ng l s?c m?nh c?a t? nhin. Chng ta ? nh?n s? yu th??ng th c?ng ph?i bi?t ch?u k? lu?t b?i s? ng??c ?i yu th??ng c?a mnh. V ng??i yu th??ng ?ng cch lun l ng??i c hi?u bi?t ??y ?? v? k? lu?t.

– C ph?i Bin ?ang cn nhi?u khc m?c? T?nh h?i.

– Khng, ? chnh l di?n trnh t? nhin c?a s? r?i ?i trong an t?ch. M?i s? hi?u bi?t l m?t ch?m sng vi di?u nh?m h?ng ho nh?c th?. Khi trong ta th?c s? khng cn m?t khc m?c no n?a ta s? l nh sng.

??n khi ti?ng m?a b?t ??u m nh? m thanh c t?n s? ???c pht ra t? linh gi?i, Bin m?i hi?u ra m?i s? chu?n b? ??u khng c?n thi?t m?t khi tr hu? ch?a th?c s? khai m?. Cch tr? v? khng c?n ???ng t? rung c?a mi tc n?a. S? h?ng ho ? g?i l?i m?t vng nh sng n?i vo t??ng tai m?t ??t.

Ti?ng chung r?i qu kh?

Ng? nh?ng mu?n phi?n ? tri

Hy b??c trn ???ng nh? ?

ngh? gi r?i chia ly.

Ta ch?m ngn tay vo m?c

Bao gi? g? m?c thnh cy

?i khi g? bu?n h?n ?

Tr?m n?m x? nt th th?m.

Ni?m vui chuy?n cnh, my xanh

Ng??i n?m xui tay, ??i ng??c

Tu?i gi dng d?ng mi tc

Tu?i th? nng d?y tim h?ng.

Bng hoa gi? thnh l c?

B??c chn thnh ti?ng m?a r?i

Hin nh ?i ba chi?c bng

Gi ??a quanh qu?n thin h.

Th? tri, con ???ng v?n ??c

B?i ngy h?ng kh?i tung bay

L? ??i m?a trong, im l?ng

Bo ging t? ? g?i m?i.

V th??ng t? m?t c?n m?a

M?t nhn tr trong tai t?nh

D??i sng ?i khi l la

Trn sng h?t g?o b? ?i.

***

Ba h?i tr?ng tr??ng dnh cho bu?i l? khai gi?ng n?m h?c m?i cu?i cng c?ng ???c vang ln. N?i vui m?ng h?n h? c?a l? tr? v?n khng che l?p h?t n?i e d, lo s? g?p nhau ?ang tr?u n?ng trong lng m?i ng??i. Sau l?p kh?u trang, t?t c? m?i ng??i ? h?c ???c cch bi?u th? c?m xc gi?n l??c b?ng ?i m?t. Th?y hi?u tr??ng b?t ??u bi di?n v?n c?a mnh:

Knh th?a qu th?y c gio, qu b?c ph? huynh v ton th? h?c sinh thn yu! Xin cho m?ng t?t c? ? ??n v?i n?m h?c m?i c?a th? k?!

Chng ta v?a tr?i qua m?t ma h l?ch s? c?a nhn lo?i v tri ??t. M?t ma h ??y n??c m?t, chia ly, v c? nh?ng n? l?c phi th??ng c?a t?t c?. Cc em ? ???c h?c nh?ng bi h?c v? gia ?nh, v? s? sinh t?n, v trn h?t l bi h?c v? s? yu th??ng, hy sinh m?t cch s?ng ??ng nh?t. Ch?c h?n cc em ? c m?t bi h?c v? gi tr? c?a s? t? do v bnh an, ? c ???c s? thay ??i th?c v? khi ni?m h?c t?p trong su?t th?i gian qua. H?c t?p chnh l ??i s?ng. ? l m?t di?n bi?n trong su?t qu trnh s?ng c?a con ng??i, v vi?c h?c t?p lun c?n m?t s? l?ng nghe, lin h?. ??i d?ch ? gip cc em c?m nh?n ni?m h?nh phc khi c ???c nh?ng b?a ?n ngon v ?? ??y thnh vin trong gia ?nh, th?y ???c vai tr c?a nh?ng thnh vin trong gia ?nh; th?y r nh?ng cng vi?c khng tn th??ng ngy m cc em ph?t l? ho?c ch?a h? bi?t ???c gi tr?, ngh?a c?a chng; bi?t trn qu h?i th? c?a mnh v t? ? nhn ra tnh tr?ng c?a nh?ng ngu?n cung c?p oxy cho mnh th?.

Chng ta hy dnh m?t pht m?c ni?m cho nh?ng ng??i ? ra ?i trong c?n ??i d?ch. V chng ta c?ng hy dnh m?t pht m?c ni?m cho nh?ng r?ng cy ? chy, ? b? ??n h?, dnh m?t pht m?c ni?m cho nh?ng sinh m?nh ph du ? tan vo n??c th?m, dnh m?t pht m?c ni?m cho nh?ng con su?i, dng sng ? c?n,…

Chng ta c th? ??ng ?y hng th? k? ?? m?c ni?m v? nh?ng t?i l?i c?a mnh. Nh?ng th?y khng mu?n ?i?u ny s? x?y ra di nh? v?y n?a.

Cc em hy ng??c nhn xem, nh?ng tn cy v??n di v cao l?n ??n m?c no ? ??ng ?y cho ?n v che ch? cho chng ta su?t b?n ma m?a n?ng. Nh?ng k? ni?m h?c tr c?a cc em s? ???c l?u d?u ? m?t n?i xanh mt v yn bnh th? ny, cc em c trn qu n khng? Khi xa tr??ng xa l?p cc em s? nh? th?y c b?n b, v c b?n no c thm ho h?c r?ng, hm nay s? g?p l?i v th?m vi?ng nh?ng ng??i b?n cy xanh, gh? ? ny khng?

Th?y mong r?ng t? nay cc em c?ng s? dnh m?t tnh yu cho cy c?i, khng gian cc em ? v sinh ho?t nh? m?t ng??i b?n tri k?. Vi?c l?n khn v thnh ti s? b?t ngu?n t? nh?ng ?i?u nh? b t?t ??p nh? v?y.

V tnh t? k? lu?t c?a m?i c nhn s? d?n thay cho nh?ng n?i quy dnh cho h?c sinh c?a nh tr??ng. Th?y khng c?n nh?ng l?i cam k?t khng th?c lng ?? r?i b? ph v?, v nh?ng gi? d?i ? mang nhn lo?i ?i ra kh?i vng ??t bnh yn c?a h? qu xa r?i. ? l ?i?u m t?t c? chng ta ? ?y ??u ? ch?ng ki?n. M?i lin h? m?t thi?t c?a cc d?ng t?n t?i v?t ch?t v nh?ng th? m chng ta g?i l phi v?t ch?t chng c?ng n?m trong m?c xch ?.

C? gia ?nh khng th? s?ng kho? m?nh n?u m?t tu?n khng c rau xanh. Chng ta khng th? s?ng n?u thi?u n??c hay khng kh trong kho?ng th?i gian nh?t ??nh. Nh?ng t?t c? nh?ng ?i?u ?y l?i khng n?m trong s? quan tm c?a chng ta, c ph?i v?y khng cc em? Khi ti ?? ngh?: cc em th? li?t k danh sch nh?ng th? m n?u thi?u n em s? khng s?ng n?i, ? l g? ? khng t b?n t?u to ghi r?ng l tr s?a, ?i?n tho?i, n??c ng?t, bnh k?o

Th?y mu?n ch? ra cho cc em th?y nh?ng suy ngh? khng th?c t? m cc em c? t?ng l?p ?i l?p l?i nh? v?y ?. Th?i gian gin cch ? cho cc em th?y ???c vai tr c?a m? cha, ng??i nui d??ng, c?a gia ?nh, c?a ng??i t? tr??ng t? dn ph?, c?a xm lng, c?a m?nh th??ng qun; vai tr c?a th?c ?n v nh?ng ?i?u khc n?a khc. V?y bi h?c l, s? ng?ng tr? hay ph h?y ??ng lo?t n c?ng nh? nh?ng suy ngh? sai tri c?a c? m?t l?p h?c sinh nh? chng em. V m?i thnh b?i trong cu?c ??i ??u b?t ??u b?ng nh?ng ngh?, vi?c lm nh? b hm nay.

Chng ta ??u ph?i th?c t?m quan tr?ng c?a vi?c ti?t ki?m. S? lng ph th?i gian cho nh?ng suy ngh?, vi?c lm khng thi?n lnh, nghim tc hm nay chnh l t?i c mai sau. Vi?c ??n tr??ng khng ph?i ch? l vi?c c nhn c?a cc em, m ? l m?t s? m?nh, m?t ti?ng ni, m?t hnh vi c?a c? gia ?nh. Khi cc em th?c ???c r?ng tnh yu th??ng c?a ba m?, th?y c, ng??i thn, b?n b v?n lun hi?n di?n quanh ta, khi ?y m?t chn c?m ta ?n, m?t ly n??c chng ta u?ng l m?t yu th??ng hi?n h?u; v cc em s? t? kh?c hi?u ???c mnh ph?i lm g!

Bi?n ??i kh h?u ? v ?ang di?n ra trn ton c?u. Tri ??t ? nng ln ? m?c ?? bo ??ng. Cc dng sng b?ng ?ang tan ch?y m?t cch m?t ki?m sot. S? m?t ?i c?a r?ng, c?a b?ng tuy?t ??ng ngh?a v?i vi?c m?t ?i ch? ? v s? tuy?t ch?ng c?a hng tri?u loi sinh v?t. T?t c? chng ta ng?i ?y, t?t c? m?i ng??i trn hnh tinh ny, ??u c trch nhi?m trong s? di?t ch?ng v ?i km ny. Cc em ng?i ?y, ?ang ???c m?c nh?ng b? qu?n o m?i, tinh t??m, c nh?ng b?a ?n ngon v cu?c s?ng no ?m, cc em hy lun nh? cng ?n c?a cha m? v nh?ng ng??i d?y d?, gip ?? mnh. Hy lun ngh? ??n nh?ng n?i cn ?i kh?, hy bi?t cch chia s? ph?n th?c ?n c?a mnh cho nh?ng ng??i th?c s? c?n ??n. Th?y mong mu?n cc em h?c ???c bi h?c yu th??ng, chia s? v ti?t ki?m tr??c khi h?c nh?ng bi h?c cn l?i. B?i v?n d? yu th??ng v lng tr?c ?n m?i l b??c ?i v?ng vng nh?t c?a con ng??i.

B?o v? mi tr??ng l cch duy nh?t ?? duy tr h?i th? c?a chng ta. B?i chng ta ch? c th? lm ???c nh?ng ?i?u chng ta cho l v? ??i ch? khi no chng ta cn th? ???c. Chng ta ch? th? ???c khi cy cn xanh, khi nh?ng loi sinh v?t ph du m?t n??c cn s?ng. Cc em c th?y ???c r?ng s? s?ng c?a chng ta ???c quy?t ??nh b?i loi ph du v cy c? khng?

Th?y th?c s? kh?n mong t?t c? cc em hi?u ???c c?i ngu?n c?a s? s?ng ny. Hy dnh th?i gian c?a tu?i tr? cho nh?ng vi?c lm th?c t?, thi?n l??ng th cu?c s?ng sau ny c?a cc em m?i ???c bnh an, h?nh phc.

Chng ta ? tr?i qua nh?ng thng ngy cng c?c v ho?ng lo?n. V s? cn cng c?c ho?ng lo?n h?n n?u ngay t? bu?i khai gi?ng ny cc em khng th?y mnh ? khc hm qua, ? l?ng nghe, th?u hi?u cng v?i quy?t tm s? s?ng m?t cu?c ??i h?u ch v h?nh phc.

Cc em h?c sinh thn yu c?a th?y!

Th?i gian gin cch, th?y ? lun ngh? v? cc em. Th?y ngh? v? hai ch? t??ng lai c?a t?t c? cc em. Cc em ch?a ?? l?n, ch?a ?? tr?i nghi?m ?? hi?u ???c nh?ng g ? di?n ra. M?i th? ? ??n c v? nh? kh?i kh?i, ??n gi?n nh?ng chnh nh?ng ?i?u ? ? lm thay ??i t?t c?. Th? giam c?m chng ta l m?t th? d??ng nh? v hnh v?i con m?t ng??i bnh th??ng. Ci khng hnh t??ng, khng c gi?ng ni ?y ? hu? di?t nhi?u th? khc. N ?i?u khi?n m?i hnh vi c?a chng ta. Cc em th?y n c ?ng s? khng? Th?y mu?n nh?n nh? v?i cc em r?ng vi-rut c?ng nh? nh?ng suy ngh? v thi quen khng t?t, chng hnh thnh v ? trong ta m?t cch v hnh nh?ng l?i d?n t?i nh?ng h?u qu? tn kh?c nh?t.

Cc em ?ang ??ng d??i mi tr??ng v?i khun vin h?t s?c ??c bi?t. Bng mt c?a nh?ng hng cy c? th? s? k? cho cc em nghe v? l?ch s? c?a s? s?ng. Nh?ng thn cy l nh?ng t?m b?ng ghi d?u tch thng n?m. Nh?ng hoa tri, c? d?i s? l nh?ng ng??i b?n l?n cho cc em bi h?c v? s? nh?n n?i v ho ??ng. Khun vin c?a nh?ng loi v?t khc s? l n?i b?t ??u c?a nh?ng bi h?c l?n. Chng ta hy cng nhau g?i l?i cm ?n Ng??i ? trao g?i mn qu yu th??ng ny ??n th?y tr chng ta v nh?ng th? h? mai sau. B?t ??u t? n?m h?c m?i ny, cch ngn trn b?ng hng ngy s? ???c vi?t b?ng nh?ng l?i sm nguy?n m Ng??i ? ghi trn kh?p cnh r?ng.

– Xin th?y cho chng em ???c bi?t n?i dung c?a nh?ng l?i sm nguy?n ? ?!

M?t cnh tay gi? ln v m?t gi?ng ni ?m ?m c?a m?t nam sinh v?a v? gi?ng vang ln.

T? t?m mn gi?a b?c sn kh?u mn hnh chi?u b?t ??u hi?n ln 108 l?i sm nguy?n:

Con nguye??n to?n ki?nh, to?n tro?ng muo?n loa?i.

Con nguye??n giu?? ta?m khie?m ha? va? che?? ngu?? nhu??ng ta??t xa??u.

Con nguye??n buo?ng bo? ta?m i?ch ky?, kho?ng ?a??t lo??i i?ch cu?a mi?nh le?n tre?n.

Con nguye??n pha?t ta?m bi?nh ?a??ng va? to?n tro?ng, kho?ng pha?n bie??t ta va? ngu?o??i.

Con nguye??n tu?? bo? ta?m tham lam qua? ?o??.

Con nguye??n du?ng lo?ng nha??n na?i ma? nhi?n la?i ta?m no?ng na?y, sa?n gia??n cu?a mi?nh.

Con nguye??n ?em ca? tha?n va? ta?m soi la?i chi?nh mi?nh.

Con nguye??n ti?m ve?? tu?? tha?n cha?n tha??t va? thu??c ha?nh pha?t trie??n no??i ta?m.

Con nguye??n du??t tru?? su?? vo? minh va? ?u?o??c pha?t sanh tri? tue??.

Con nguye??n nha??n na?i vo??i nhu??ng kho? kha?n cuo??c ?o??i va? bie??t tu?? khi?ch le?? ba?n tha?n.

Con nguye??n xa la?nh vie??c xa??u, tha?n ca??n va? bie??t o?n nhu??ng ?ie??u la?nh.

Con tri a?n ta??t ca? nhu??ng nha?n duye?n cho con co? ma??t tre?n the?? gian na?y.

Ti?nh thu?o?ng cu?a cha me? la? vo? bo?? be??n, con xin la?y ta? co?ng o?n to lo??n a??y.

Con tri a?n ta??t ca? tha??y co? ?a? da?y do?? con ?e??n nga?y ho?m nay.

Con xin tri a?n su?? ?o??ng cam co??ng kho?? cu?a ba?n be? va? ?o??ng nghie??p trong nhu??ng cha??ng ?u?o??ng kho? kha?n.

Con tri a?n to?? tie?n ?a? cho con co? ma??t tre?n ?o??i na?y.

Con tri a?n vu? tru?, thie?n nhie?n, kho?ng khi? va? nguo??n nu?o??c ?a? ta?o duye?n cho su?? so??ng.

Con quay ve?? nhi?n la?i pha?i cha?ng chi?nh ta?m tham qua? ?o?? ?a? ga?y ne?n su?? sa?n ha??n trong con.

Con quay ve?? nhi?n la?i pha?i cha?ng ?a? nha?n danh ti?nh ye?u ma? cha??p ma??c va? ga?y ?au kho??.

Con quay ve?? nhi?n la?i co? cha?ng vi? lo?ng kie?u ma?n luo?n cho mi?nh ?u?ng ma? ga?y ?o??i la??p ma?u thua??n.

Con quay ve?? nhi?n la?i co? cha?ng vi? lo?ng tham la?m mo?? ma??t ma? ga?y to??n ha?i cho ngu?o??i kha?c.

Con quay ve?? nhi?n la?i co? hay kho?ng vi? su?? hie??u la??m ma? ?a?nh gia? ngu?o??i kha?c kho?ng to??t.

Con quay ve?? nhi?n la?i, co? hay kho?ng ha?nh vi luo?n chie??u theo y? mi?nh ma? khie??n ngu?o??i kha?c chi?u to??n thu?o?ng.

Con quay ve?? nhi?n la?i co? hay kho?ng nhu??ng ha?nh vi xa xi? ?e?? mu?u ca??u hu? vinh.

Con quay ve?? nhi?n la?i nhu??ng ha?nh vi la?ng phi? tu?y tie??n du? ?a?ng ra pha?i tie??t kie??m.

Con quay ve?? nhi?n la?i nhu??ng ha?nh ?o??ng sai tra?i ma? mi?nh va??n ti?m ca?ch bie??n minh nha??m ho??p ly? ho?a chu?ng.

Con quay ve?? nhi?n la?i, co? hay kho?ng nhu??ng lo??i hu??a tuy? tie??n ro??i kho?ng giu?? lo??i.

Con quay ve?? nhi?n la?i, co? hay kho?ng nhu??ng ?au kho?? vi? cha??p nha??t qua? khu??.

Con quay ve?? nhi?n la?i, co? hay kho?ng nhu??ng ba??t an vi? lo la??ng cho tu?o?ng lai.

Con quay ve?? nhi?n la?i co? cha?ng vi? danh du?? cu?a ba?n tha?n ma? cha? ?a?p danh du?? cu?a ngu?o??i kha?c.

Con quay ve?? nhi?n la?i, co? hay kho?ng nhu??ng suy nghi? tie?u cu??c la??n a?t ye??u to?? ti?ch cu??c trong ta?m.

Con quay ve?? nhi?n la?i xem mi?nh co? co?? ga??ng vu?o??t qua kho?? na?n hay bi? no??i so?? ha?i xa?m chie??m.

Con tin ra??ng ne??u co?? ga??ng he??t su??c thi? mo?i vie??c ?e??u vie?n tha?nh.

Con bie??t co? the?? con la? ba?u va??t, con nguye??n bie??t ye?u thu?o?ng va? cha?m so?c chi?nh mi?nh.

Con xin pha?t nguye??n do??c lo?ng bo?? thi? ma? kho?ng ca??u ba?o ?a?p.

Con bie??t ra??ng vo? va?n nhu??ng su?? vie??c va? no??i so?? ha?i con ga??p trong cuo??c so??ng ?e??u la? vo? thu?o??ng, chi? ta?m du??ng cha?n ro??i se? qua ?i.

Con tin ra??ng mo??i nga?y la? mo??t nga?y vui, con se? ga??p nhu??ng ngu?o??i tu?? te?? va? nhu??ng ?ie??u la?nh.

Vi? hie??u ra??ng gieo nha?n na?o ga??t qua? na??y ne?n con pha?t nguye??n tro?? tha?nh ngu?o??i luo?n gieo nhu??ng ha?t gio??ng la?nh.

Con xin nguye??n tu?? bo? lo?ng ?o??i kha?ng, bie??t cha??p nha??n ke??t qua? do chi?nh mi?nh ?a? gieo nha?n.

Con xin nguye??n bie??t ha?i lo?ng vo??i nhu??ng ?ie??u be? nho?, va? he??t lo?ng la?m vie??c t?t du? la? vie??c nho? nhoi.

Con xin nguye??n luo?n so??ng ngay tha??ng va? la?m vie??c cha?m chi?.

Con xin nguye??n luo?n giu?? lo??i hu??a, kho?ng nuo??t lo??i du? chi? la? vie??c nho?.

Cho du? ngu?o??i kha?c co? phi? ba?ng hay chi? tri?ch, con va??n luo?n ?u?o??ng hoa?ng cho?n con ?u?o??ng cha?n tha??t.

Con pha?t nguye??n kho?ng xa ca?ch nhu??ng ngu?o??i tra?i y? con, so??ng tro?n ve?n chu?? ti?nh vo??i nhau.

Con nguye??n kho?ng ?e?? qua? khu?? hay tu?o?ng lai tro?i buo??c, luo?n ti?nh thu??c o?? hie??n ta?i.

Con nguye??n kho?ng cha??p ma??c va?o gia ?i?nh con, ngu?o??c la?i pha?t trie??n ti?nh ye?u thu?o?ng va? lo?ng tu?? bi ro??ng kha??p.

Con nguye??n bie??t bao dung vo??i tha nha?n cu?ng ta??m lo?ng luo?n ro??ng mo??.

Con xin nguye??n kho?ng la??n lu??a vo??i vie??c nga?y ho?m nay, luo?n nhie??t ti?nh trong mo??i phu?t gia?y.

Con kho?ng la?ng phi? tho??i gian vo? i?ch, luo?n co?? ga??ng he??t su??c.

Con nguye??n kho?ng gia?i ?a?i, hu?o??ng ?e??n hoa?n tha?nh mu?c tie?u ?a? ?a??t ra.

Con nguye??n tro?? tha?nh ngu?o??i bie??t nhi?n nha??n lo??i sai, kho?ng bie??n minh cho mi?nh.

Con nguye??n tro?? tha?nh ngu?o??i co? ?u? du?ng khi? ?o??i die??n chu?? kho?ng tro??n tra?nh kho? kha?n.

Con nguye??n tro?? tha?nh ngu?o??i da?m cha??p nha??n thu?? tha?ch mo??i chu?? kho?ng chi? an pha??n trong nhu??ng mo?i tru?o??ng quen thuo??c.

Con nguye??n bie??t no?i lo??i xin lo??i khi la?m sai vo??i ta?m khie?m cung tha??t su??.

Con nguye??n bie??t giu?? lo?ng thu? tha?i, co? the?? mi?m cu?o??i vo??i cuo??c so??ng na?y.

Con nguye??n tro?? tha?nh ngu?o??i ?em bi?nh an ?e??n cho nhu??ng ngu?o??i con ga??p.

Con nguye??n he??t lo?ng giu?p ?o?? nhu??ng ngu?o??i co? hoa?n ca?nh kho? kha?n.

Du? cuo??c so??ng co? la??m than va? gian kho? kho??n cu?ng, con nguye??n luo?n hu?o??ng thie??n va? vu?o??t thoa?t bu?n nho?.

Con xin nguye??n chuye??n nghi?ch ca?nh va? tai u?o?ng tha?nh nguo??n ha?nh phu?c.

Du? nhu??ng u?o??c nguye??n kho?ng de?? ?u?o??c nhu? y?, con va??n kho?ng bao gio?? tuye??t vo?ng.

Con xin bie??t cha??p nha??n, kho?ng tro??n tra?nh nhu??ng va??n ?e?? con pha?i ?o??i ma??t.

Khi ke??t giao vo??i ngu?o??i, con bie??t giu?? ?a?o ly? va? su?? khie?m to??n, chu?? kho?ng chi? mong lo??i i?ch tu?? ?o??i phu?o?ng.

Khi bi? oan u??c, con kho?ng oa?n ha??n va? bie??t quay la?i nhi?n mi?nh.

Khi ?au o??m con bie??t ra??ng ?o? chi?nh la? ti?n hie??u cu?a co? the?? ?e?? ca?nh ti?nh ba?n tha?n.

Con xin nguye??n tu?? bo? lo?ng ?o?? ky? va? ganh ghe?t, thay ba??ng ti?nh thu?o?ng va? su?? ba?o bo?c cho nhau.

Con xin nguye??n kho?ng ?e?? su?? co? ?o?n tro??ng tra?i che?? ngu??, bie??t an vui va? ha?i lo?ng vo??i cuo??c so??ng na?y.

Con xin nguye??n kho?ng ?e?? no??i ba??t an va? so?? ha?i ?ie??u khie??n ba?n tha?n, bie??t so??ng bi?nh an va? ti?nh la??ng.

Du? ro?i va?o nguy kho? va??n luo?n giu?? ?u?o??c lo?ng tu?? bi.

Du? ga??p vie??c tra?i y?, va??n bie??t khie?m ha? ma? nhi?n nha??n.

Y? thu??c ?u?o??c quye??n lu??c va? va??t cha??t ?e??u vo? thu?o??ng, con kho?ng kho?? ?au vi? nhu??ng thu?? phu? du a??y.

Con xin nguye??n du?ng lo??i no?i o?n ho?a, ha?nh ?o??ng tha??n tro?ng ?e?? giu?p ?o?? tha nha?n.

Xin nguye??n tu?? bo? thie?n kie??n trong quan he?? u??ng xu??, hu?o??ng ?e??n nhu??ng ga??p go?? nhie??u lo??i la?c va? tu?o?i mo??i.

Con nguye??n bie??t tu?y hy? va? quan ta?m ?e?? kho?ng mo??t ai bi? bo? ro?i hay la?c lo?ng.

Con xin nguye??n luo?n so??ng ho?a ho??p o?? mo?i no?i, xa?y du??ng the?? gio??i vie?n ma?n.

Thay vi? ta??p trung ?e?? cao danh du?? ca? nha?n, con pha?t nguye??n tro?? duye?n cho nhu??ng te?n tuo??i kha?c cu?ng to?a sa?ng.

Con nguye??n ?em na?ng lu??c va? ky? na?ng mi?nh co? ?u?o??c chia se? cho nhu??ng ngu?o??i ca??n.

Du? ngu?o??i thu?o?ng ye?u co? xa li?a con, con va??n ca?m o?n tho??i gian ngu?o??i ?o? ?a? cu?ng o?? be?n con.

Con nguye??n buo?ng bo? nhu??ng di?nh ma??c va? bie??t nhi?n mo?i su?? va??t nhu? no? ?ang la?.

Xin cho con va? nhu??ng kie??n gia?i cu?a con bie??t im la??ng la??ng nghe lo??i no?i cu?a nhu??ng ngu?o??i kha?c.

Xin cho con bie??t so??ng ho?a ho??p va? quan ta?m ho?n la? ?o??i la??p nhau vo??i nhu??ng ngu?o??i tha?n ca??n.

Xin cho con co? tri? tue??, bie??t ?u?o??c ca?ch buo?ng bo? khi ca??n pha?i buo?ng bo?.

Con bie??t ma?ng so??ng cu?a con ra??t quy? gia? ne?n kho?ng tu?y tie??n hu?y hoa?i hay tu?? tra?ch mi?nh.

Xin cho con nha??n bie??t vi? tri? cu?a mi?nh o?? ba??t cu?? no?i ?a?u, tu?? bo? tha?i ?o?? luo?n ?o?i ho?i su?? tie??p ?o?n.

Con xin nguye??n luo?n luo?n du?ng lo??i ho?a nha? ?e?? mang la?i su?? an ho?a.

Con xin nguye??n du? o?? trong ?ie??u kie??n to??i te?? ?e??n mu??c na?o, cu?ng giu?? ?u?o??c ta?m an nhie?n.

Con xin nguye??n du? ?o??i die??n vo??i vie??c ba??t bi?nh, cu?ng kho?ng ha?nh ?o??ng tho? tha?o ma? nhu nhuye??n trong u??ng xu??.

Trong kho?? na?n, con nguye??n kho?ng tro?? ne?n tha??p he?n ?o?? lo??i cho ngu?o??i kha?c hay bie??n minh cho mi?nh.

Con xin nguye??n kho?ng no?i xa??u ngu?o??i, bie??t khi?ch le?? va? ta?n du?o?ng ngu?o??i.

Thay vi? chi? tri?ch ?ie??m ye??u, con ta?n tha?n nhu??ng ?ie??m to??t va? mong ngu?o??i tha?nh co?ng.

Con xem kho?? ?au cu?a ngu?o??i nhu? kho?? ?au cu?a chi?nh mi?nh, va? nguye??n ca??u mo?i ngu?o??i ?u?o??c ha?nh phu?c.

Con xin bie??t chia vui cu?ng tha?nh co?ng va? chia buo??n vo??i tha??t ba?i cu?a ngu?o??i kha?c.

Con nguye??n ca??u cho ta??t ca? nhu??ng ngu?o??i o??m ?au ?u?o??c kho?e ma?nh va? tu?? ta?i an vui.

Con nguye??n ca??u cho nhu??ng ngu?o??i la?c lo??i so??m ti?m ?u?o??c ?u?o??ng la?nh.

Con nguye??n ca??u cho nhu??ng ngu?o??i nghe?o ?u?o??c thoa?t kho?i su?? kho??n cu?ng.

Nguye??n ca??u ta??t ca? mo?i loa?i ?u?o??c thoa?t kho?i be??nh ta??t, ?o?i kha?t va? chie??n tranh.

Nguye??n ca??u ta??t ca? mo?i ngu?o??i ga??p ?u?o??c thie??n tri thu??c, ?a?t ?u?o??c tri? tue?? to??i thu?o??ng.

Nguye??n ca??u cho ta??t ca? mo?i ngu?o??i ga??p ?u?o??c ngu?o??i hu?o??ng da??n ?u?ng ?a??n trong cuo??c so??ng cu?ng nhu? trong co?ng vie??c.

Nguye??n ca??u cho ta??t ca? mo?i gia ?i?nh ?u?o??c ho?a thua??n va? bi?nh an.

Nguye??n ca??u cho ta??t ca? u?o??c nguye??n la?nh cu?a mo?i ngu?o??i so??m nga?y tha?nh tu??u.

Nguye??n ca??u cho nhu??ng ngu?o??i ?ang ti?m vie??c co? the?? ti?m ?u?o??c vie??c la?m to??t, co? y? nghi?a va? nhie??u tha?nh tu??u.

Nguye??n ca??u cho nhu??ng thanh thie??u nie?n ti?m tha??y lo??i so??ng ?em la?i ha?nh phu?c cha?n tha??t cho ba?n tha?n.

Mo??t gio?t nu?o??c cu?ng chu??a ?a??y o?n hue?? cu?a ?a??t tro??i, con xin nguye??n tri a?n.

Mo??t ha?t tho?c cu?ng mang na??ng co? kho?? cu?a nha? no?ng, con xin nguye??n tri a?n.

Xin de?p bo? bu??c tu?o??ng nho? he?p pha?n chia ta va? ngu?o??i, bie??t ra??ng ta vo??i ngu?o??i kho?ng hai trong ta?m tu? ro??ng mo??.

Xin tri a?n su?? tro?n ?a??y vie?n ma?n ma? con ca?m nha??n ?u?o??c trong khi le?? la?y.

Xin hu?o??ng ve?? pha??m cha??t sa?ng trong, cao khie??t, cha?n thu??c o?? sa?u tha??m trong con.

Xin hu?o??ng ve?? ba?n ta?nh cha?n nhu? sa?ng trong trong ta?m cu?a ta??t ca? mo?i ngu?o??i

Khi nh?ng dng ch? cu?i cng ? l??t kh?i mn hnh, nh?ng ti?ng l?p l?i c?a m?i ng??i b?t ??u vang xa h?n, nh?ng gi?t n??c m?t ??p c?a h?c tr nh? xu?ng v nh?ng n? c??i hoan h?, yu th??ng, hi v?ng ?ang n? r? trn mi t?t th?y.

T? pha chn c?a nh?ng ng?n ni, c?u v?ng tr? ra, v nh? m?t gu?ng nam chm l?n n ht g?n nh?ng lu?ng kh v nh sng ??c h?i xung quanh, tr? l?i b?u khng kh tinh khi?t. nh sng c?u v?ng ?ang kho nh?ng mng vu?t ??i bng trn kh?p tinh c?u. T?ng c?m hoa ?u ?m n? trn trn nh?ng t?m l??i qut v?a tr?c ln ? bi?n. Mu da ng??i h?p th? nh sng tinh khi?t v b?ng sng. Ngn ng? ph?n th? th?ng nh?t hi?n ra t? nh?ng d?i my tr?ng. Nh?ng thng co chung cho ton th? nhn lo?i ???c vi?t ln tr?i b?ng nh?ng b?ng my tr?ng v nh?ng ???ng nt nh sng c?u v?ng. Con ng??i ch? c?n ng?a m?t ln tr?i l c th? ??c ???c nh?ng tn hi?u v thng tin v? th? gi?i. S? nhi?u lo?n khng kh ch? ??n t? tm t??ng b?t an c?a m?i c nhn, v th? con ng??i c th? bi?t m?c ?? nhi?u lo?n thng qua ph?m vi nhn th?u c?a h?. V rn luy?n m?t ci tm th?u c?m chnh l cch cn b?ng s? s?ng. Nh?ng c?n m?a nh? ng??i nh v? th?m l?i ??t ?ai v t?m g?i c? cy, mun loi b?ng nh?ng dng n??c lnh. Nh?ng v?t n?ng nh? ng??i th??ng ?ang ch? ??i ng??i th??ng trn nh?ng v?t c? m?m, nh?ng ??ng la r?ng. Nh?ng c?n gi nh? ng??i bn qu v?t gh g?i nh?ng mn qu tu?i th? h?nh phc. T?ng ti?ng s?m ??ng nh? m?t l?i nh?c nh? mnh b nh? trong v? tr? bao la. Chi?c mai ra ?ang khu?t d?n trong s??ng tr?ng. Ng??i ? ln ???ng, ng??i ? ?i xa. V ?i vo hnh trnh chuy?n sinh c?a mnh l m?t chuy?n ?i di nh? c?n m?a v?a ko ngang qua nh?ng ng?n ??i ngy ??u thu l?ng d?u

(H?t)

B.M

Comments are closed.