Arty Abel

Thơ Nguyễn Thị Thanh Bình

Tháng Tư của chúng tôi   Tháng Tư của chúng tôi Như một đám con mồ côi Lạc lõng cội nguồn quê mẹ Tháng…