Lê Trinh

Thơ Lê Trinh

Những khúc rời cho hai thành phố đỏ   1 Nơi chúng ta tụ tập ở đây – thế giới có những cơn nghiện…

Thơ Lê Trinh

Với chai rượu trên tay   Với chai rượu trên tay nghe         mùa thu rống trong cái đại sảnh thấy        đàn bò…

Thơ Lê Trinh

Tập định nghĩa tự do Tự do là con chim được cất tiếng hót của mình ngang với các bậc thánh thần làm lu…