Nguyễn Trọng Tạo

Thơ Thiếu Khanh

Tình ca Thiếu Khanh (Nhà xuất bản Nhân ảnh/2020) được thu góp từ ba tập thơ Nghìn xưa để lại (Sâu trăm dặm biển…

Ba biến khúc Văn Cao

Nguyễn Trọng Tạo 1. Người gọi ông là “ba đỉnh núi sương mù”. Người gọi ông là “Dòng sông ba nhánh”. Người gọi ông…