Thiếu Khanh

Trái khổ qua

Truyện ngắn của Nguyễn Thị Minh Ngọc Bản dịch tiếng Anh của Thiếu Khanh Trái khổ qua là truyện ngắn đầu tay của nhà…

Thơ Thiếu Khanh

Tình ca Thiếu Khanh (Nhà xuất bản Nhân ảnh/2020) được thu góp từ ba tập thơ Nghìn xưa để lại (Sâu trăm dặm biển…

Thơ Thiếu Khanh

BÊN NGOÀI MÙA XUÂN Giả dụ có một quê hương Giả dụ có một thiên đường Thì trên thiên đường có mặt thượng đế…