Phạm Thị

Thơ Phạm Thị

GỌI (thương nhớ tặng Châu Anh)   Dậy đi em mùa thu về rồi trên chiếc lá bàng đang tô son thỏi son có…

Thơ Phạm Thị

VẾT THƯƠNG 1   Tôi ngồi xuống Thật nghiêm ngắn nhìn vào vết thương của mình Nó vẫn đang mở miệng   Những cái…