Trần Đức Toản

Thơ Trần Đức Toản

  NGÔI LÀNG     Cái ngôi làng Đồng Tâm ngỡ ngẫu nhiên cũng chẳng là gì nếu chiến lũy chỉ mang danh một…