Hoàng Thu Phố

Mặt trời lụi tàn

Truyện Hoàng Thu Phố 1. “Khi ánh sáng một lần nữa soi chiếu, ta bỏ lại tàn lụi thế giới này” (*) Hiên nghỉ…

Thơ Hoàng Thu Phố

  Bài thơ của Kha muốn viết xong bài thơ vào buổi sáng trong quán rửa xe bên đường: một đám ma dựng rạp…

Thơ Hoàng Thu Phố

Để quên nằm ngồi đã đủ đi đứng ngó nghiêng đã đủ . muốn đời sống quên mình đi bạn bè quên mình đi…