Hoàng Thu Phố

Thơ Hoàng Thu Phố

tiếng gọi   ngoài cửa sổ không phải mảng mây mùa thu trời không mầu xám tiếng lách cách của thời gian hoàng hôn…

Thơ Hoàng Thu Phố

Tôi cố gắng học cách viết một bài thơ để đăng báo (Báo cáo thơ số 02).   Tôi cố gắng học cách viết…

Đường dài trên quê hương

Truyện Hoàng Thu Phố 1. Quỳ ngồi dưới giàn hoa giấy xanh thẫm vào ngày mưa, giữa con phố dài chừng trăm mét, phố…

Mưa, của màu xanh tối

Truyện Hoàng Thu Phố 1. “Sinh bất phùng thời” – thế nào là sinh bất phùng thời? Kha hay nghe lảng vảng câu nói…

Mặt trời lụi tàn

Truyện Hoàng Thu Phố 1. “Khi ánh sáng một lần nữa soi chiếu, ta bỏ lại tàn lụi thế giới này” (*) Hiên nghỉ…

Thơ Hoàng Thu Phố

  Bài thơ của Kha muốn viết xong bài thơ vào buổi sáng trong quán rửa xe bên đường: một đám ma dựng rạp…

Thơ Hoàng Thu Phố

Để quên nằm ngồi đã đủ đi đứng ngó nghiêng đã đủ . muốn đời sống quên mình đi bạn bè quên mình đi…