Nguyễn Tuyết Lộc

Thơ Nguyễn Tuyết Lộc

MƯA   Nếu em cần một bờ vai để tựa Hy vọng rằng bờ vai đó vai anh   Mưa Mưa! Mưa xối xả….

Thơ Nguyễn Tuyết Lộc

1. Đêm Caribbean Em ở đây Giữa dòng người xa lạ Đủ mọi ngôn ngữ Đủ mọi màu da Người ta đi Người ta…

Trong giấc mơ tôi (kỳ 3)

Nguyễn Tuyết Lộc *THỜI CỦA BIẾN CỐ Ai cũng biết từ năm 1954 đến 1960 dưới chính quyền Ngô Đình Diệm, Huế nói riêng…

Trong giấc mơ tôi (kỳ 2)

Nguyễn Tuyết Lộc *SANG MÙA BIỂN ĐỘNG Khi Ba tôi chuyển công tác từ Huế ra Lệ Thuỷ – Quảng Bình anh Hai khoảng…

Trong giấc mơ tôi (kỳ 1)

Nguyễn Tuyết Lộc *LOUISVILLE – HỘI NGỘ SAU 22 NĂM 1997. Đây là lần đầu tiên tôi đi Mỹ thăm anh Hai tôi sau…