Trần Huy Quang

Tản mạn văn chương (2)

Ghi chép của Trần Huy Quang Hôm trước Hòa Vang có bốc cho một quẻ, trang nghiêm lắm, thắp hương lạy bốn phương trời,…

Tản mạn văn chương (1)

Ghi chép của Trần Huy Quang Tôi nín thở chờ đợi nhưng cũng không hình dung được là chờ đợi cái gì. Truyện viết…