Milan Kundera

Milan Kundera từng nói

Nguyên Ngọc dịch từ http://evene.lefigaro.fr/citations/milan-kundera Báo Le Figaro (Pháp) đã chọn trích một số câu đáng nhớ từ các tác phẩm hoặc các cuộc…