Milan Kundera

Milan Kundera t?ng nói

Nguyn Ng?c d?ch Bo Le Figaro (Php) (http://evene.lefigaro.fr/citations/milan-kundera) ? ch?n trch m?t s? cu ?ng nh? t? cc tc ph?m ho?c cc cu?c tr…

Milan Kundera t?ng nói

Nguyn Ng?c d?ch t? http://evene.lefigaro.fr/citations/milan-kundera Bo Le Figaro (Php) ? ch?n trch m?t s? cu ?ng nh? t? cc tc ph?m ho?c cc cu?c…