Bertolt Brecht

Thơ Bertolt Brecht

Pháp Hoan dịch từ nguyên tác tiếng Đức của nhà thơ, nhà soạn kịch người Đức Bertolt Brecht. THỜI TỒI TỆ CHO THƠ TRỮ…